Produkce, využití a odstranění odpadů - 2016

 
Kód: 280020-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Lenka Strnadová
E-mail: lenka.strnadova@czso.cz

Celá publikace (0,9 MB) PDF
Všechna data publikace (1,7 MB) ZIP
Metodické poznámky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Produkce odpadů v roce 2016 Excel PDF
Tab. 2 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekon. činností v letech 2006 - 2016 Excel PDF
Tab. 3 Produkce podnikových odpadů podle krajů v roce 2016 Excel PDF
Tab. 4 Produkce podnikových odpadů podle krajů v letech 2002 - 2016 Excel PDF
Tab. 5 Produkce průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2016 Excel PDF
Tab. 6 Produkce komunálních odpadů v letech 2002 - 2016 Excel PDF
Tab. 7 Nakládání s komunálními odpady v letech 2006 - 2016 Excel PDF
Tab. 8 Způsoby nakládání s odpady v roce 2016 Excel PDF
Tab. 9 Dovoz a vývoz odpadů v letech 2004 - 2016 Excel PDF
Tab. 10 Produkce minerálních stavebních a demoličních odpadů v roce 2016 Excel PDF
Tab. 11 Způsoby nakládání s minerálními stavebními a demoličními odpady v roce 2016 Excel PDF
Tab. 12 Produkce podnikových odpadů podle skupin Katalogu odpadů v letech 2002 - 2016 Excel PDF
Tab. 13 Produkce podnikových odpadů podle vybraných ekonomických činností v 2006 - 2016 Excel PDF
Tab. 14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2016 Excel PDF
Tab. 14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2016 - Pokračování 1 Excel PDF
Tab. 14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2016 - Pokračování 2 Excel PDF
Tab. 14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2016 - Pokračování 3 Excel PDF
Tab. 14 Produkce podnikových odpadů dle druhu odpadu v roce 2016 - Pokračování 4 Excel PDF
Tab. 15 Produkce druhotných surovin v roce 2016 Excel PDF
Tab. 16 Produkce komunálního odpadu v Evropě 2002 - 2015 Excel PDF
Tab. 17 Skládkování komunálního odpadu v Evropě 2002 - 2015 Excel PDF
Tab. 18 Spalování komunálního odpadu v Evropě 2002 - 2015 Excel PDF
Tab. 19 Recyklace komunálního odpadu v Evropě 2002 - 2015 Excel PDF
Tab. 20 Kompostování komunálního odpadu v Evropě 2002 - 2015 Excel PDF
Tab. 21 Produkce odpadů dle mezinárodní klasifikace EWC-STAT Rev. 4 2004 - 2014 Excel PDF
Tab. 22 Produkce odpadů v ČR v letech 2002 - 2016 Excel PDF

Grafy
Graf 1 Vývoj produkce odpadů v letech 2002 - 2016 Excel PDF
Graf 2 Vývoj produkce vybraných podnikových odpadů v letech 2006 - 2016 Excel PDF
Graf 3 Produkce podnikových odpadů dle Katalogu odpadů v roce 2016 Excel PDF
Graf 4 Produkce podnikových odpadů podle odvětví činnosti původce odpadu v roce 2016 Excel PDF
Graf 5 Vývoj produkce komunálních odpadů v letech 2002 - 2016 Excel PDF
Graf 6 Komunální odpad dle způsobu svozu v roce 2016 Excel PDF
Graf 7 Způsoby nakládání s komunálními odpady v roce 2016 Excel PDF
Graf 8 Produkce a nakládání s komunálními odpady 2002 - 2016 Excel PDF
Graf 9 Nakládání s odpady podle mezinárodní klasifikace v roce 2016 Excel PDF
Graf 10 Dovoz a vývoz odpadů v letech 2004 - 2016 Excel PDF
Graf 11 Struktura vývozu podle druhu odpadu (Katalogu odpadů) 2016 Excel PDF
Graf 12 Produkce podnikových odpadů podle množství vyprodukovaných odpadů; 2016 Excel PDF
Graf 13 Produkce podnikových odpadů podle počtu zaměstnanců v letech 2002 - 2016 Excel PDF
Graf 14 Produkce druhotných surovin v roce 2016 Excel PDF
Graf 15 Produkce komunálních odpadů v Evropě v roce 2015 Excel PDF
Graf 16 Recyklace a kompostování komunálních odpadů v Evropě v roce 2015 Excel PDF
Graf 17 Spalování komunálních odpadů v Evropě v roce 2015 Excel PDF
Graf 18 Skládkování komunálních odpadů v Evropě v roce 2015 Excel PDF
Graf 19 Produkce odpadů dle mezinárodní klasifikace EWC-STAT Rev. 4 v roce 2014 Excel PDF
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.