Prodej na dálku od 1. 7. 2021

 

Dopad nových pravidel prodeje na dálku na Intrastat

Od 1. 7. 2021 dochází ke změně pravidel týkajících se zásilkového prodeje, který se od uvedeného data bude nově označovat jako prodej zboží na dálku.  V současnosti má každý členský stát stanovený limit pro zásilkový obchod na straně dovozu (v ČR je to 1 140 000,- Kč). Při překročení limitu členského státu vzniká firmě povinnost zaregistrovat se v příslušné zemi k DPH.

Od 1. 7. 2021 se limity pro dálkový prodej v jednotlivých členských státech ruší a zavádí se jednotný unijní limit 10.000 EUR, který platí za kalendářní rok v součtu pro prodej na dálku do všech členských zemí EU. Po překročení tohoto limitu vzniká povinnost zaregistrovat se k DPH v členském státě/státech kam je zboží odesíláno, pokud ZJ nevyužije režim jednoho správního místa (tzv. OSS). Limit se nezačíná počítat až od 1. 7. 2021, ale platí zpětně i pro celý rok 2020 a první polovinu roku 2021. Tedy pokud firma v minulém roce nebo v průběhu prvního pololetí tohoto roku překročila práh 10.000 EUR má povinnost řídit se novými pravidly prodeje zboží na dálku.

V případě, že ZJ využije režim jednoho správního místa, nebude se muset registrovat k DPH v jednotlivých členských státech EU, kam zboží z prodeje na dálku odesílá, ale identifikuje se k tomuto režimu v jedné členské zemi, kde ve speciálním daňovém přiznání přizná zboží z prodeje na dálku do jednotlivých členských států.

Pokud má ZJ registrace k DPH i v jiných členských státech a využije jednotné správní místo, automaticky jí tyto registrace v jiných členských státech nezanikají. Může si je sama zrušit, v určitých případech jí mohou být zrušena z úřední moci – tyto daňové podrobnosti musí ZJ v případě potřeby konzultovat s daňovým nebo účetním poradcem.


Konkrétní dopad na Intrastat:

  • pokud ZJ prodává zboží na dálku konečným zákazníkům do jiného členského státu, ve kterém není zaregistrovaná k DPH, vykazuje v Intrastatu odeslání zboží pod kódem transakce 19
  • pokud ZJ prodává zboží na dálku konečným zákazníkům do jiného členského státu, ve kterém je zaregistrovaná k DPH, vykazuje v Intrastatu odeslání zboží pod kódem transakce 92 (pokud by si svoji registraci k DPH v jiném členském státě zrušila nebo jí byla zrušena z úřední moci z důvodu využití jednoho správního místa a tím pádem nebyla zaregistrovaná k DPH v členském státě, kam zboží z prodeje na dálku odesílá, bude vykazovat v Intrastatu odeslání zboží pod kódem transakce 19)
  • pokud v souvislosti s využitím jednoho správního místa si ZJ zruší registraci k DPH v CZ, končí jí povinnost Intrastatu v měsíci, kdy jí bylo zrušeno CZ DIČ

Příklady:

1) ZJ, která má registraci v CZ k DPH prodává zboží na dálku konečným zákazníkům do Německa, kde není registrovaná k DPH. 1. 7. 2021 překročí limit pro dálkový prodej 10.000 EUR, nevyužije režim jednoho správního místa a zaregistruje se k DPH v DE. V Intrastatu bude vykazovat odeslání zboží do DE pod kódem transakce 92.

2) ZJ, která má registraci v CZ k DPH prodává zboží na dálku konečným zákazníkům do Německa, kde není registrovaná k DPH. 1. 7. 2021 překročí limit pro dálkový prodej 10.000 EUR, využije možnosti přiznat zboží k DPH v režimu jednoho správního místa v ČR a nezaregistruje se k DPH v DE. V Intrastatu bude vykazovat odeslání zboží do DE pod kódem transakce 19.

3) ZJ, která je registrovaná k DPH v DE a zároveň má registraci k DPH i v CZ a prodává zboží na dálku z Německa konečným zákazníkům do CZ, překročí 1. 7. 2021 limit pro dálkový prodej 10.000 EUR a využije režim jednoho správního místa v DE. Pokud si registraci k DPH v CZ zruší, skončí ji v okamžiku zrušení této registrace povinnost Intrastatu v CZ (poslední výkaz, který podá, bude za měsíc, ve kterém jí byla registrace k DPH v CZ zrušena).