Proces suburbanizace pokračuje ve všech krajích

 

13. února 2018

Obyvatel přibývá hlavně v obcích v okolí velkých měst. Naopak v odlehlejších oblastech se jejich počty snižují. Proces suburbanizace, který odstartoval v polovině 90. let, se týká všech krajů.

 

Největší přesun obyvatel z měst do okolních obcí probíhá v Praze a Brně, kde se rozšiřují obytné satelitní čtvrti a původní periferie v dosahu centra. „V 70. a 80. letech minulého století se lidé stěhovali do center městských regionů. V polovině 90. let se tento proces obrátil a začalo převažovat stěhování z center do okolního zázemí. Nejvíce lidí se stěhuje mezi hlavním městem a Středočeským krajem, což souvisí i s procesem suburbanizace. V roce 2016 se z Prahy do středních Čech vystěhovalo 14 100 osob, zatímco 8 200 osob změnilo trvalé bydliště v opačném směru,“ říká místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Stěhováním roste počet obyvatel zejména ve středních Čechách a v metropoli, snižuje se v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Na změny v počtu obyvatel některých krajů má významný vliv i stěhování ze zahraničí. Jedná se zejména o Prahu a Plzeňský kraj.

Celkově se počet obyvatel mezi roky 2011 a 2016 zvýšil v polovině krajů, ve druhé naopak poklesl. V relativním vyjádření nejvíce přibývá obyvatel Prahy a Středočeského kraje, naproti tomu nejvýrazněji se jejich počet snižuje v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Převahu narozených nad zemřelými v posledních letech vykazují Praha a kraje Středočeský, Liberecký a Jihomoravský. Opačná situace je v Moravskoslezském a Zlínském kraji a také v Karlovarském a Ústeckém kraji. „V rámci všech krajů platí, že ženy odkládají mateřství. Zatímco v roce 1991 měly první dítě nejčastěji ve 20 letech, v roce 2016 bylo nejvíce matek ve věku 30 let. Lidé odsouvají i sňatky. Všechny regiony tak zaznamenávají rostoucí počet dětí narozených mimo manželství. Jde hlavně o Karlovarský a Ústecký kraj,“ říká Jan Honner z odboru vnější komunikace ČSÚ.

Rozdíly mezi kraji nejsou dány jen demografickými ukazateli. Porovnávat lze např. údaje o trhu práce. Podíl nezaměstnaných byl koncem minulého roku nejmenší v Praze, nejvyšší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Průměrná hrubá měsíční mzda se v posledních letech ve všech krajích zvyšuje. V absolutních hodnotách dominuje Praha, na posledním místě se nachází Karlovarský kraj.

Další aktuální statistiky o krajích naleznete v publikaci Srovnání krajů v České republice 2017:  https://www.czso.cz/csu/czso/srovnani-kraju-v-ceske-republice-2017.

 

Kontakty
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.bacova@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz180213_proces_suburbanizace_pokracuje_ve_vsech_krajich.docx
  • Prezentace z tiskové konference