Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2018


2. Používání internetu jednotlivci
Tab. 15: Jednotlivci v ČR používající internet, 2018 Excel PDF
Tab. 16: Jednotlivci v krajích ČR používající internet, 2017 Excel PDF
Tab. 17: Jednotlivci v zemích EU, kteří použili internet v posledních 3 měsících, 2017 Excel PDF
Tab. 18: Jednotlivci v ČR, kteří použili internet v posledních 3 měsících, 2013 až 2018 Excel PDF
Tab. 19: Jednotlivci v zemích EU, kteří použili internet v posledních 3 měsících, 2010 až 2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.