Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války - 1914 - 1918

 
Kód: e-4016-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF

Tab.1 Sňatky podle vzájemného věku snoubenců
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.2 Sňatky podle rodinného stavu a věku snoubenců
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.3 Sňatky podle náboženského vyznání ženicha a nevěsty
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab. 4 Sňatky podle měsíců
v letech 1914-1918 Excel PDF

Tab.5 Narození podle pohlaví, vitality, legitimity a měsíce narození
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.6 Narození podle pohlaví, vitality, legitimity a náboženského vyznání
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.7 Narození podle věku matky (otce), pohlaví, vitality a legitimity
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.8 Narození v nynějším manželství podle doby uplynulé od sňatku rodičů a podle pohlaví a vitality
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.9 Zemřelí podle věku, roku narození, pohlaví a legitimity
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.10 Zemřelí podle náboženského vyznání, věku a pohlaví
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.11 Zemřelí podle měsíce úmrtí, pohlaví a věku
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.12 Zemřelí podle rodinného stavu, pohlaví a věku
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.13 Zemřelí podle příčin úmrtí, pohlaví a věku
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.14 Zemřelí podle příčin úmrtí, pohlaví a rodinného stavu
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Tab.15 Sebevraždy podle pohlaví, náboženského vyznání, rodinného stavu a způsobu provedení
v roce 1914 Excel PDF
v roce 1915 Excel PDF
v roce 1916 Excel PDF
v roce 1917 Excel PDF
v roce 1918 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.05.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.