Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2016

 
Kód: 211001-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

Všechna data publikace (1,4 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodická část Word PDF
Analytická část Word PDF
Tabulková část
Tab. A1 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 a typu podpory v roce 2016 Excel PDF
Tab. A2 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 a hlavních poskytovatelů v roce 2016 Excel PDF
Tab. A3 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992, hlavních poskytovatelů a typu podpory v roce 2016 Excel PDF
Tab. A4 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 a hlavních příjemců v roce 2016 Excel PDF
Tab. A5 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992, hlavních příjemců a formy podpory v roce 2016 Excel PDF
Tab. A6 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 a krajů v roce 2016 Excel PDF
Tab. A7 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Průzkum a využití zdrojů Země (SEO 01) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A8 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Infrastruktura a uzemní plánování (SEO 02) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A9 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Ochrana životního prostředí (SEO 03) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A10 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Ochrana a zlepšování lidského zdraví (SEO 04) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A11 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Výroba, distribuce a racionální využití energie (SEO 05) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A12 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Zemědělská výroba a technologie (SEO 06) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A13 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Průmyslová výroba a technologie (SEO 07) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A14 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Průmyslová výroba a technologie (SEO 07) podle podcílů v roce 2016 Excel PDF
Tab. A15 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Společenské struktury a vztahy (SEO 08) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A16 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Průzkum a využití vesmíru (SEO 09) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A17 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Všeobecný výzkum na vysokých školách (SEO 10) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A18 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Neorientovaný výzkum (SEO 11) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A19 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle hlavních socioekonomických směrů (NABS 2007) v roce 2016 Excel PDF
Tab. A20 Státní rozpočtové výdaje na VaV dle NABS 2007 – Všeobecný rozvoj znalostí (SEO12+13) v roce 2016 Excel PDF
Tab. B1 Celkové státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B2 Účelové státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B3 Institucionální státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B4 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B5 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 – Akademie věd ČR v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B6 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 – Grantová agentura ČR v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B7 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 – Technologická agentura ČR v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. B8 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 ve veřejných a státních vysokých školách v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. B9 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 ve veřejných výzkumných institucích v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. B10 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů NABS 1992 v soukromých podnicích v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. B11 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Průzkum a využití zdrojů Země (SEO 01) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B12 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Infrastruktura a uzemní plánování (SEO 02) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B13 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Ochrana životního prostředí (SEO 03) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B14 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Ochrana a zlepšování lidského zdraví (SEO 04) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B15 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Výroba, distribuce a racionální využití energie (SEO 05) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B16 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Zemědělská výroba a technologie (SEO 06) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B17 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Průmyslová výroba a technologie (SEO 07) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B18 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Průmyslová výroba a technologie (SEO 07) podle podcílů v roce 2016 Excel PDF
Tab. B19 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Společenské struktury a vztahy (SEO 08) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B20 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Průzkum a využití vesmíru (SEO 09) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B21 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Všeobecný výzkum na vysokých školách (SEO 10) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B22 Státní rozpočtové výdaje na VaV – Neorientovaný výzkum (SEO 11) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B23 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle hlavních socioekonomických směrů NABS 2007 v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. B24 Státní rozpočtové výdaje na VaV dle NABS 2007 – Všeobecný rozvoj znalostí (SEO12+13) v období 2005 - 2016 Excel PDF
Tab. C1 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých podnicích podle odvětví CZ‑NACE a velikosti podniku podle počtu zaměstnanců v roce 2016 Excel PDF
Tab. C2 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých podnicích ve zpracovatelském průmyslu (NACE C) podle odvětví CZ-NACE a velikosti podniku podle počtu zaměstnanců v roce 2016 Excel PDF
Tab. C3 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých národních podnicích podle odvětví CZ-NACE a velikosti podniku podle počtu zaměstnanců v roce 2016 Excel PDF
Tab. C4 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých národních podnicích ve zpracovatelském průmyslu (NACE C) podle odvětví CZ-NACE a velikosti podniku podle počtu zaměstnanců v roce 2016 Excel PDF
Tab. C5 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých zahraničních podnicích podle odvětví CZ-NACE a velikosti podniku podle počtu zaměstnanců v roce 2016 Excel PDF
Tab. C6 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých zahraničních podnicích ve zpracovatelském průmyslu (NACE C) podle odvětví CZ-NACE a velikosti podniku podle počtu zaměstnanců v roce 2016 Excel PDF
Tab. C7 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých podnicích podle odvětví CZ‑NACE v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. C8 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých podnicích ve zpracovatelském průmyslu (NACE C) podle odvětví CZ-NACE v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. C9 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých národních podnicích podle odvětví CZ-NACE v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. C10 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých národních podnicích ve zpracovatelském průmyslu (NACE C) podle odvětví CZ-NACE v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. C11 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých zahraničních podnicích podle odvětví CZ-NACE v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. C12 Státní rozpočtové výdaje na VaV v soukromých zahraničních podnicích ve zpracovatelském průmyslu (NACE C) podle odvětví CZ-NACE v období 2010 - 2016 Excel PDF
Tab. C13 Státní rozpočtové výdaje na VaV a státní daňová podpora výdajů na VaV v soukromých podnicích v ČR podle velikosti a vlastnictví sledovaných podniků v období 2010 - 2015 Excel PDF
Tab. C14 Státní rozpočtové výdaje na VaV a státní daňová podpora výdajů na VaV v soukromých národních podnicích v ČR podle velikosti a vlastnictví sledovaných podniků v období 2010 - 2015 Excel PDF
Tab. C15 Státní rozpočtové výdaje na VaV a státní daňová podpora výdajů na VaV v soukromých zahraničních podnicích v ČR podle velikosti a vlastnictví sledovaných podniků v období 2010 - 2015 Excel PDF
Tab. D1 Financování nadnárodně koordinovaného výzkumu v Evropském výzkumném prostoru v období 2007–2016 Excel PDF
Tab. E1 Státní rozpočtové výdaje na VaV v zemích EU a OECD Excel PDF
Tab. E2 Státní rozpočtové výdaje na VaV jako procentní podíl na HDP v zemích EU a OECD Excel PDF
Tab. E3 Státní rozpočtové výdaje na VaV jako procentní podíl na celkových veřejných výdajích v zemích EU a OECD Excel PDF
Tab. E4 Státní rozpočtové výdaje na VaV na jednoho obyvatele v zemích EU a OECD Excel PDF
Tab. E5 Státní rozpočtové výdaje na VaV podle socioekonomických cílů v roce 2016 v zemích EU a OECD Excel PDF
Příloha
Příloha 1: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů NABS 1992 Word PDF
Příloha 2: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů NABS 2007 Word PDF
Příloha 3: Internetové odkazy Word PDF
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.