Cizinci v ČR - 2016


PŘÍLOHY
Číselník zemí CZEM (zkrácený) Excel PDF
CZ-NUTS (CZ-NUTS2 až 4) Excel PDF
Klasifikace zaměstnání (KZAM a CZ-ISCO) - přehled hlavních tříd Excel PDF
Zkratky Excel PDF

Zveřejněno dne: 12.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.