Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností - zprávy o kvalitě

 

 • Členské státy EU předkládají Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů, a to na základě článku 12 Statistická kvalita nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (které bylo novelizované nařízením (EU) č. 2015/759).

   

 • Životní podmínky (EU-SILC)

  Konkrétní požadavky jsou pro šetření Životní podmínky (EU-SILC) upraveny:

  Prováděcím nařízením EU 2019/1700 (IESS), kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností, založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů;

  nařízením EU 2019/2180, kterým se stanoví podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700,

  nařízením EU 2019/2242, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek podle nařízení (EU) 2019/1700;

  a metodickými pokyny pro EU-SILC „DocSILC065“.

  Zpráva o kvalitě se předkládá jednou ročně do tří měsíců od odeslání dat a mikrodat do Eurostatu. To znamená, že pro šetření v roce R se zpráva o kvalitě předkládá do 31. 3. roku R+1.

 •  

  Souhrnné informace: