Příjmy domácností rostly nejrychleji od roku 2008

 

12. května 2016

Příjmy domácností se zvýšily a míra materiální deprivace mírně klesla. Míra ohrožení příjmovou chudobou se nezměnila. Nicméně třetina osob, která v posledním roce neabsolvovala žádnou kulturní aktivitu, si to z finančních důvodů nemohla dovolit. Ukazují to aktuální výsledky šetření ČSÚ o životních podmínkách v roce 2015.

Hranice ohrožení příjmovou chudobou vloni činila pro domácnost jednotlivce 10 220 Kč/měsíc. Oproti předchozímu roku se vlivem růstu příjmů zvýšila o více než 300 Kč. Pro dvojici dospělých se rovnala 15 330 Kč/měsíc a pro rodiče se dvěma dětmi do 13 let 21 461 Kč/měsíc. Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou vloni dosáhl 9,7 %. Meziročně se nezměnil. „Mezi osobami ohroženými příjmovou chudobou se nejčastěji vyskytovali vedle nezaměstnaných i děti do 16 let s nepracujícími rodiči a starobní důchodci,“ upřesňuje Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Míra materiální deprivace, která udává podíl osob, jejichž domácnosti si nemohou dovolit alespoň čtyři položky z devítimístného seznamu, se ve srovnání s předchozím rokem mírně snížila. Vloni dosáhla hodnoty 5,6 %.

Šetření ČSÚ, které proběhlo na jaře 2015, odráží i příjmovou situaci domácností v roce 2014. „Průměrný čistý peněžní příjem na osobu vzrostl na 13 135 Kč/měsíc. Medián příjmů na osobu se zvýšil na 12 250 Kč/měsíc,“ vysvětluje Michaela Brázdilová z oddělení sociálních šetření ČSÚ. Oproti roku 2013 vzrostly příjmy nominálně i reálně, a to o 2,4 %. To je největší meziroční nárůst od roku 2008.

Podle speciální sady otázek věnované sociálnímu a kulturnímu životu odpověděla více než polovina respondentů, že v posledním roce navštívila kulturní nebo historickou památku, případně muzeum, galerii apod. Téměř polovina osob zavítala i do kina nebo na divadelní představení či koncert. „Zhruba 5 % osob uvedlo, že si tento způsob trávení volného času nemůže dovolit. U osob s příjmy pod hranicí chudoby si to z finančních důvodů nemůže dovolit přibližně čtvrtina,“ říká Šárka Šustová z oddělení sociálních šetření ČSÚ.

Souhrnný evropský indikátor sociálního vyloučení vloni v Česku činil 14,0 %. Jde o třetí nejnižší ukazatel ve srovnání s údaji za další evropské státy za rok 2014. Více informací naleznete v publikaci Životní podmínky 2015: https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti.

Nový ročník terénního šetření o životních podmínkách právě probíhá. Odborně proškolení zaměstnanci ČSÚ navštívili už 7,5 tisíc z celkem 11 tisíc náhodně vybraných domácností. Šetření potrvá do 5. června.

 

Kontakt:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
mob.: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

 

  • csu_tz160512_prijmy_domacnosti_rostly_nejrychleji_od_roku_2008.doc
  • Prezentace z tiskové konference
  • Šetření Životní podmínky 2015 - souhrnný popis