Příběh statistiky - 2014

 
Kód: 320184-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Eva Henzlerová Ph.D.
E-mail: eva.henzlerova@czso.cz

Celá publikace [17 MB] PDF
Obálka publikace PDF
Předmluva PDF
Obsah PDF
Historie statistiky
Pravěk a starověk PDF
Středověk PDF
Novověk PDF
Historie sčítání lidu PDF
Literatura PDF
Kontakty PDF

Zveřejněno dne: 28.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.