Převodní tabulka (CZ-COFOG)

 

V aktualizované verzi mezinárodního standardu COFOG z roku 1999, podle kterého je vypracováno druhé vydání CZ-COFOG (99), došlo k podstatným a rozsáhlým úpravám a změnám, proto pro informaci je v části V. uvedena převodní tabulka změn mezi CZ-COFOG (99) a vydáním CZ-COFOG z roku 1997.