Přehled ocenění ČSÚ v roce 2013

 

  • Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO) udělila v únoru 2013 titul Vítěz soutěže IT projekt roku 2012, kterou zorganizovala pod záštitou předsedy vlády Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, Systému základních registrů. Ocenění získali jak jeho uživatelé: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Ministerstvo vnitra ČR – Správa základních registrů a Úřad pro ochranu osobních údajů, tak jeho dodavatelé: Adastra, s. r. o., Axxeco Central Europe, a. s., AutoCont CZ a. s., ICZ a. s., NESS CZECH s. r. o., TESCP SW a. s.
  • PR Klub ocenil v dubnu 2013 v soutěži Zlatý středník 2012 Český statistický úřad za časopis Statistika&My. V kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry mu udělil třetí místo.