Přehled ocenění ČSÚ v roce 2012

 

  • V květnu 2012 udělil PR Klub v soutěži Zlatý středník 2011 časopisu Statistika&My Certifikát profesionální úrovně v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry.