Přehled ocenění ČSÚ v roce 2008

 

Český statistický úřad byl znovu oceněn za systematické a pravidelné ověřování kvality svých produktů a služeb v rámci Národní ceny České republiky za jakost 2008. Toto ocenění převzala dne 20. listopadu 2008 vrchní ředitelka sekce analýz a diseminace Petra Kuncová na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu.

V rámci Veřejného sektoru – Veřejné správy obdržel Český statistický úřad spolu se Správou severočeského kraje Policie ČR a Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO „Ocenění zlepšení výkonnosti organizace“. Jde o druhou nejvyšší pozici v soutěži kvality, v roce 2009 má ČSÚ vysokou šanci získat nejvyšší ocenění – Národní cenu ČR za kvalitu.

Na konferenci o komunikaci ve veřejném sektoru 2008, pořádané 25. března 2008 společností Westminster a časopisem Inside v Praze, byl mezi institucemi nejlépe komunikujícími s lidmi vyhodnocen i Český statistický úřad.

Jedná se o výsledky výzkumného projektu European Monitor of Government Communications (EMGC), který již podruhé monitoroval úroveň komunikace institucí veřejné správy v naší republice. Cílem toho dlouhodobého celoevropského projektu je umístit postupně komunikaci do povědomí úřadů a veřejnosti a zahájit tak odbornou diskusi o roli komunikace státu s občany.
V rámci šetření bylo osloveno celkem 516 institucí, z kterých odpovědělo 376, tedy 73 procent z celkového počtu. Nejvyšší návratnost zaznamenala společnost Westminster v případě krajů, kde odpovědělo 12 úřadů z 13 a ministerstev, která dotazník vrátila ve 12 případech ze 14.

Český statistický úřad se v rámci kategorie vybrané statní instituce umístil na 1.až 3. místě spolu s Akademií věd ČR a Energetickým regulačním úřadem.

V dalších kategoriích bylo umístění následující : V kategorii ministerstev bylo na prvém místě - Ministerstvo dopravy, v kategorii krajských úřadů - Krajský úřad Zlínského kraje, v kategorii statutárních měst - Magistrát města Brna a v kategorii měst a obcí - Městský úřad Vsetín.