Přehled statistických klasifikací a číselníků k 1. lednu 2020

 

Přehled statistických klasifikací a číselníků k 1. lednu 2020
zavedených sdělením ve Sbírce zákonů
(adresy jednotlivých subjektů jsou uvedeny na konci přehledu)

 

1.   Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 244/2007 Sb. ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) s účinností od 1. ledna 2008.
K dispozici: ČSÚ – publikace, na internetových stránkách.

2.   Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 275/2008 Sb. ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) s účinností od 1. ledna 2008.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 323/2014 Sb. ze dne 17. prosince 2014 o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA) s účinností od 1. ledna 2015.
K dispozici: ČSÚ – publikace, na internetových stránkách.

3.  Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Zavedena sdělením ČSÚ č. 321/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 255/2009 Sb. ze dne 30. července 2009 o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC s účinností od 1. října 2009;
-   sdělením ČSÚ č. 312/2018 Sb. ze dne 13. prosince 2018 o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC s účinností od 1. ledna 2019.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

4. Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 206/2010 Sb. ze dne 16. června 2010 o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1. ledna 2011.

Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 185/2012 Sb. ze dne 29. května 2012 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1. července 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 184/2013 Sb. ze dne 24. června 2013 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1. července 2013;
-   sdělením ČSÚ č. 172/2014 Sb. ze dne 13. srpna 2014 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1. září 2014;
-   sdělením ČSÚ č. 140/2015 Sb. ze dne 11. června 2015 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1. července 2015;
-   sdělením ČSÚ č. 270/2016 Sb. ze dne 18. srpna 2016 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1. září 2016;
-   sdělením ČSÚ č. 451/2017 Sb. ze dne 13. prosince 2017 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1. ledna 2018.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

5. Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 494/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE) s účinností od 1. ledna 2004.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

6.   Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 406/2013 ze dne 5. prosince 2013 o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) s účinností od 1. ledna 2014.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

7. Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 348/2015 Sb. ze dne 14. prosince 2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) s účinností od 1. ledna 2016.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

8.   Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 490/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 228/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) s účinností od 1. května 2004;
-   sdělením ČSÚ č. 201/2007 Sb. ze dne 26. července 2007 o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) s účinností od 1. ledna 2008;
-   sdělením ČSÚ č. 241/2011 Sb. ze dne 16. srpna 2011 o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) s účinností od 1. srpna 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 363/2012 Sb. ze dne 29. října 2012 o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS) s účinností od 1. ledna 2013.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

9.   Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 487/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 339/2004 Sb. ze dne 20. května 2004 o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) s účinností od 1. června 2004;
-   sdělením ČSÚ č. 243/2005 Sb. ze dne 9. června 2005 o aktualizaci Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) s účinností od 1. července 2005;
-   sdělením ČSÚ č. 429/2008 Sb. ze dne 26. listopadu 2008 o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů s účinností od 1. ledna 2009.
Dále byla Klasifikace zemí aktualizována na základě nařízení Komise (ES) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (celex: 32012R1106).
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

10. Číselník zemí (CZEM)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Číselníku zemí (ČZEM) s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006 o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM) s účinností od 1. ledna 2007;
-   sdělením ČSÚ č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) s účinností od 1. ledna 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 167/2011 Sb. ze dne 13. června 2011 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) s účinností od 1. července 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 361/2011 Sb. ze dne 22. listopadu 2011 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) s účinností od 1. ledna 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 164/2012 Sb. ze dne 18. května 2012 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) s účinností od 1. července 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 114/2014 Sb. ze dne 17. června 2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) s účinností od 1. července 2014;
-   sdělením ČSÚ č. 322/2014 Sb. ze dne 17. prosince 2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) s účinností od 1. ledna 2015;
-   sdělením ČSÚ č. 420/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) s účinností od 1. ledna 2017;
-   sdělením ČSÚ č. 153/2019 Sb. ze dne 19. června 2019 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) s účinností od 1. července 2019.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

11. Číselník měn a fondů (ČMF)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 525/2002 Sb. ze dne 18. listopadu 2002 o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2003.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 513/2004 Sb. ze dne 17. září 2004 o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 15. října 2004;
-   sdělením ČSÚ č. 412/2011 Sb. ze dne 12. prosince 2011 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 332/2015 Sb. ze dne 1. prosince 2015 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2016;
-   sdělením ČSÚ č. 206/2016 Sb. ze dne 17. června 2016 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. července 2016;
-   sdělením ČSÚ č. 419/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2017;
-   sdělením ČSÚ č. 450/2017 Sb. ze dne 13. prosince 2017 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2018;
-   sdělením ČSÚ č. 114/2018 Sb. ze dne 12. června 2018 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. července 2018;
-   sdělením ČSÚ č. 313/2018 Sb. ze dne 13. prosince 2018 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2019.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

12. Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 491/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG) s účinností od 1. ledna 2004.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

13. Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 497/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI) s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 358/2006 Sb. ze dne 27. června 2006 o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI) s účinností od 1. září 2006.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

14. Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 488/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP) s účinností od 1. ledna 2004.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

15. Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
Zavedena sdělením ČSÚ č. 67/2014 Sb. ze dne 1. dubna 2014 o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů s účinností od 1. května 2014.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

16. Číselník obcí (CISOB)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 364/2002 Sb. ze dne 23. července 2002 o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) s účinností od 1. září 2002.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

17.  Číselník obcí s rozšířenou působností (CISORP)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 471/2002 Sb. ze dne 29. října 2002 o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP) s účinností od 1. ledna 2003.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

18. Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 471/2002 Sb. ze dne 29. října 2002 o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP) s účinností od 1. ledna 2003.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 593/2004 Sb. ze dne 22. listopadu 2004 o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) s účinností od 1. ledna 2005.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

19. Číselník městských částí (CISMC)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 364/2002 Sb. ze dne 23. července 2002 o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) s účinností od 1. září 2002.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

20. Číselník správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 471/2002 Sb. ze dne 29. října 2002 o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP) s účinností od 1. července 2001.
K dispozici: ČSÚ – na internetových stránkách.

21. Číselník objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
Zaveden sdělením ČSÚ č. 93/2003 Sb. ze dne 17. března 2003 o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D) s účinností od 1. dubna 2003.
K dispozici: ČSÚ – na nosiči v elektronické podobě.

22. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 495/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) s účinností od 1. ledna 2004.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 430/2008 Sb. ze dne 3. prosince 2008 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) s účinností od 1. ledna 2009;
-   sdělením ČSÚ č. 340/2011 Sb. ze dne 13. listopadu 2011 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) s účinností od 1. ledna 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 426/2012 Sb. ze dne 28. listopadu 2012 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) s účinností od 1. ledna 2013;
-   sdělením ČSÚ č. 464/2017 Sb. ze dne 15. prosince 2017 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) s účinností od 1. ledna 2018;
-   sdělením ČSÚ č. 290/2019 Sb. ze dne 4. listopadu 2019 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) s účinností od 1. ledna 2020.
K dispozici: Ústav zdravotnických informací a statistiky – na internetových stránkách.

23. Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 49/2005 Sb. ze dne 17. ledna 2005 k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii s účinností od 25. ledna 2005.
K dispozici: Ústav zdravotnických informací a statistiky – publikace, 3. vydání z roku 2004 (česká verze), na internetových stránkách.

24. TNM klasifikace zhoubných novotvarů (TNM)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 49/2005 Sb. ze dne 17. ledna 2005 k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3) s účinností od 25. ledna 2005.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 324/2010 Sb. ze dne 19. listopadu 2010 o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů s účinností od 1. ledna 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 465/2017 Sb. ze dne 15. prosince 2017 o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů s účinností od 1. ledna 2018.
K dispozici: Ústav zdravotnických informací a statistiky – na internetových stránkách.

25. Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 427/2005 Sb. ze dne 13. října 2005 o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2006.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 309/2007 Sb. ze dne 23. listopadu 2007 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2008;
-   sdělením ČSÚ č. 402/2008 Sb. ze dne 30. října 2008 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2009;
-   sdělením ČSÚ č. 432/2009 Sb. ze dne 27. listopadu 2009 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2010;
-   sdělením ČSÚ č. 323/2010 Sb. ze dne 19. listopadu 2010 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2011;
-   sdělením ČSÚ č. 339/2011 Sb. ze dne 13. listopadu 2011 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2012;
-   sdělením ČSÚ č. 427/2012 Sb. ze dne 28. listopadu 2012 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2013;
-   sdělením ČSÚ č. 370/2013 Sb. ze dne 18. listopadu 2013 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2014;
-   sdělením ČSÚ č. 274/2014 Sb. ze dne 19. listopadu 2014 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2015;
-   sdělením ČSÚ č. 255/2015 Sb. ze dne 23. září 2015 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2016;
-   sdělením ČSÚ č. 313/2016 Sb. ze dne 21. září 2016 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2017;
-   sdělením ČSÚ č. 324/2017 Sb. ze dne 27. září 2017 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2018;
-   sdělením ČSÚ č. 218/2018 Sb. ze dne 27. září 2018 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2019;
-   sdělením ČSÚ č. 198/2019 Sb. ze dne 1. srpna 2019 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) s účinností od 1. ledna 2020.
K dispozici: Ministerstvo zdravotnictví – na internetových stránkách.

26. Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
Zavedena sdělením ČSÚ č. 105/2018 Sb. ze dne 31. května 2018 o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) s účinností od 1. července 2018.
K dispozici: Ústav zdravotnických informací a statistiky – na internetových stránkách.

27. Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Zavedena sdělením ČSÚ č. 159/2018 Sb. ze dne 31. července 2018 o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG s účinností od 1. září 2018.
Aktualizace:
-   sdělením ČSÚ č. 253/2019 Sb. ze dne 27. září 2019 o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG s účinností od 1. ledna 2020.
K dispozici: Ministerstvo zdravotnictví.

 

Adresy jednotlivých subjektů:

Český statistický úřad
Oddělení informačních služeb - ústředí, Na padesátém 81, 100 82  Praha 10
tel.: 274 052 304
internetové stránky: www.czso.cz

Sbírka zákonů
internetové stránky: aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ústav zdravotnických informací a statistiky
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, (P.O.BOX 60)
tel.: 224 972 712, 224 972 243
internetové stránky: www.uzis.cz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Palackého nám. 4, 128 01  Praha 2
internetové stránky: www.mzcr.cz

 

  • prehled_klasifikaci_01_2020.docx
  • prehled_klasifikaci_01_2020.pdf