Přehled prostorových jednotek - Jihočeský kraj - k 1. 1. 2016

 
Kód: 330198-16
Informační služby: tel: 386 718 440
E-mail: infoserviscb@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Votrubová
E-mail: irena.votrubova@czso.cz

Všechna data publikace (12 MB) ZIP
Úvod PDF
Metodika PDF
1. Číselník krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem v České republice
Tab. 1.1 Klasifikace územních statistických jednotek, zkratky krajů a okresů Excel
Tab. 1.2 Správní obvody obcí s rozšířenou působností a správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem Excel
2. Obce a základní sídelní jednotky v Jihočeském kraji
Tab. 2.1 Abecední seznam obcí Excel
Tab. 2.2 Abecední seznam základních sídelních jednotek Excel
3. Prostorové jednotky podle okresů
Tab. 3.1 Okres České Budějovice Excel
Tab. 3.2 Okres Český Krumlov Excel
Tab. 3.3 Okres Jindřichův Hradec Excel
Tab. 3.4 Okres Písek Excel
Tab. 3.5 Okres Prachatice Excel
Tab. 3.6 Okres Strakonice Excel
Tab. 3.7 Okres Tábor Excel
4. Vybrané ukazatele podle prostorových jednotek
Tab. 4.1 Správní obvody obcí s rozšířenou působností v České republice Excel
Tab. 4.2 Okresy, SO ORP a SO POÚ v Jihočeském kraji Excel
Tab. 4.3 Města v Jihočeském kraji Excel
5. Euroregiony a místní akční skupiny na území Jihočeského kraje
Tab. 5.1 Seznam euroregionů a místních akčních skupin Excel
Tab. 5.2 Euroregion ŠUMAVA a základní údaje o jeho členských obcích Excel
Tab. 5.3 Euroregion SILVA NORTICA a základní údaje o jeho členských obcích Excel
Tab. 5.4 Přehled místních akčních skupin (MAS) a základní údaje o jejich členských obcích Excel
6. Mapy

Zveřejněno dne: 19.09.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.