Přehled přestupků za rok 2020 na úseku státní správy spadajících do působnosti ČSÚ

 

  • Přehled přestupků za rok 2020 na úseku státní správy spadajících do působnosti ČSÚ