Přehled ocenění ČSÚ v roce 2021

 

  • Časopis Statistika & My a soubor plakátů k projektu Minisčítání získaly ocenění v soutěži obsahového marketingu Fénix content marketing. Statistika & My se umístila na třetí pozici v kategorii B2B časopis. Souboru plakátů k projektu Minisčítání bylo uděleno první místo v kategorii Nejlepší ilustrace a její použití.
  • Projekt Zakázky pod lupou vyhodnotil zadávací dokumentaci ČSÚ k výběrovému řízení "Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021" jako nejlepší IT zadávací dokumentaci v měsíci listopadu 2021.
  • Vedoucí oddělení veřejných zakázek ČSÚ Kamil Vařeka získal titul Podnikový právník 2021 v kategorii veřejné zakázky a hospodářská soutěž. Ocenění uděluje Unie podnikových právníků ČR za vynikající přínos pro podnikovou právní praxi.
  • Nezisková společnost Remobil, z.s. udělila Českému statistickému úřadu certifikát společensky odpovědné instituce za sběr mobilních telefonů a dalšího elektroodpadu. Benefitem pro životní prostředí tak bylo např. snížení emisí o 317 kg ekv. CO2 či ušetření 5 980 litrů pitné vody.
  • Odborná porota mezinárodní soutěže European Contact Centre & Customer Service Awards 2021 udělila projektu zákaznického centra pro Sčítání 2021 třetí místo v kategorii Best Cross-Functional Collaboration. Oceněna byla kvalitní spolupráce ČSÚ a společnosti Conectart při přípravě a fungování kontaktního zákaznického centra. Centrum sloužící primárně na pomoc lidem, kteří potřebovali se sčítáním poradit, bylo v provozu 10 týdnů, během nichž vyřídilo 266 245 telefonních hovorů a 22 686 e-mailových dotazů. Více než polovinu telefonních hovorů odbavil automat bez nutnosti asistence lidského operátora. Kontaktní centrum sčítání uspělo i v domácí soutěži call center pořádané asociací ADMEZ. V ní získalo druhé místo v kategorii Klient.
  • Autor vizuálního stylu Sčítání 2021 Jan Moucha ovládl kategorii Design – Corporate v soutěži reklamní kreativity ADC Czech Creative Awards. Logotyp je stylizovanou číslovkou roku, čísla jsou tvořena z piktogramů koláčového grafu, člověka, pinu a domu. Číslovka 2 z loga pak tvoří maskota, který se stává neformální komunikační platformou Sčítání. „Vizuální styl je postaven na jednoduchých ilustracích, tvořených pomocí grafů, šipek, pinů atd. Identita je hravá a přátelská, aby odbourala stigma z minulých let, kdy bylo sčítání lidmi považováno za byrokratické obtěžování a zásah do soukromí,“ napsal k projektu Moucha.
  • Vizuální styl Sčítání 2021 získal prestižní mezinárodní ocenění v rámci soutěže World Logo Design Awards v kategorii Corporate Identity.
  • Vizuální styl Sčítání 2021 obsadil 2. místo v soutěži World Brand Design Society Award v kategorii Creative Design Award.
  • ČSÚ získal čestné uznání  Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) v soutěži Nejlepší připravovaný energetický úsporný projekt roku 2020. Oceněný projekt modernizace budovy úřadu za téměř 150 mil. Kč klade důraz na využití obnovitelných zdrojů energie, konkrétně fotovoltaiky.