Předplatné, prodej - Demografie

 

Cena výtisku je 58,- Kč + poštovné (4 čísla ročně).

Informace o předplatném podává a objednávky přijímá:

Redakce Demografie
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
tel.: 274 054 299
e-mail: redakce@czso.cz

Informace o předplatném podává a objednávky vyřizuje:

Informační služby předplatné a objednávky statistických publikací
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
tel.: 274 052 783, 274 052 733
e-mail: objednavky@czso.cz

Prodej:

Prodejna Českého statistického úřadu
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
(58,- kč za výtisk)