Přednáška o vlivu znečištěného životního prostředí na zdravotní stav

 

29. června 2015

Český statistický úřad připravil ve spolupráci s Akademií věd ČR přednášku o vlivu znečištěného životního prostředí na zdravotní stav obyvatelstva. Přednášejícím byl MUDr. Radim Šrám, DrSc., osobnost, která před čtvrtstoletím stála u počátků tzv. Programu Teplice.

Přední a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie MUDr. Radim Šrám, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR prezentoval výsledky své vědecké práce kromě jiného v rámci studia vlivu znečištěného ovzduší na obyvatele Teplicka a následného srovnání s obyvateli Prachaticka. Program Teplice probíhající v letech 1991–1999 se na základě moderního monitorování znečištění ovzduší zabýval zejména analýzou dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, průběhu těhotenství či vzniku nádorových onemocnění. Bylo mimo jiné prokázáno, že u populace v pánevních okresech je trvale snížená střední délka života mužů i žen a trvale zvýšená úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění. U osob narozených v 70. a 80. letech je nutné očekávat zvýšený výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční a diabetu 2. stupně. Navíc poškození genetického materiálu (DNA) bude nepříznivě ovlivňovat i další generace. Na vědeckém projektu se aktivně podílelo také oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ, jež je alokováno v Ústí nad Labem.

Řada odborníků, ale i ČSÚ vyvíjí iniciativu, aby tento výzkum pokračoval Programem Teplice II (2016–2019), který by zahrnoval jak Ústecko, tak Ostravsko. „Cílem je analyzovat, jaká je současná zátěž obyvatelstva a zda se populace pánevních okresů Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje liší, nebo neliší od kontrolní populace jižních Čech,“ uvedl MUDr. Radim Šrám, DrSc., s tím, že program dosud čeká na nezbytnou podporu Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Přednášku zahájila předsedkyně Českého statistického úřadu prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., jež s MUDr. Radimem Šrámem, DrSc., na Programu Teplice v 90. letech spolupracovala: „Nyní ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí Akademie věd ČR a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem připravujeme konferenci ‚Program Teplice po 25 letech – a co dál?‘. Uskuteční se 22. října v Teplicích a všichni zájemci jsou samozřejmě zváni.“

Přednáška MUDr. Šráma, DrSc., konaná v budově Českého statistického úřadu v Praze na Skalce se setkala s velkým zájmem a ohlasem. Zúčastnily se jí čtyři desítky odborných pracovníků.

 

Kontakt:
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
mob.: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

 

Foto

  • ČSÚ TZ 150629-Přednáška o vlivu znečištěného životního prostředí na zdravotní stav.doc