Předmět klasifikace (CZ-COFOG)

 

Předmětem klasifikace CZ-COFOG je třídění funkcí, resp. výdajů jednotlivých vládních institucí. Funkcí se rozumí určitá oblast činností, v níž daná instituce (subjekt), případně i jeho jednotlivé dílčí orgány (útvary), působí. Uvedenou funkci je možno v souladu s metodikou klasifikace CZ-COFOG zatřídit a zároveň s ohledem na tuto funkci zatřídit i vykázané položky, a to nezávisle na případných organizačních změnách v jednotlivých vládních institucích.

CZ-COFOG tímto způsobem umožňuje, aby pravděpodobný budoucí vývoj jednotlivých funkcí vládních institucí mohl být porovnán v čase. Použití standardních účtů u jednotlivých subjektů nebude obvykle pro tento účel vhodné, neboť účty odrážejí organizační strukturu a časové řady tak mohou být zkresleny organizačními změnami.

Tak např. vytvoří-li se nová instituce v rezortu vlády, zpravidla dochází i k přesunu některých funkcí původně vykonávaných v několika institucích nebo na několika úrovních vlády. V tomto případě pro možnost porovnání výdajů na tyto funkce v průběhu hodnoceného období není obvykle možné využít standardní účetnictví vládních institucí.