Předběžné oznámení opakované veřejné zakázky na služby v otevřeném zadávacím řízení: "Služby odborné podpory IT související s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR", 2. část

 


Český statistický úřad oznamuje záměr vyhlásit opakovanou veřejnou zakázku Služby odborné podpory IT související s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, 2. část, v otevřeném řízení na služby (rámcová smlouva). Tato veřejná zakázka je součástí projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06396), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Oznámení předběžných informací odeslané dne 24/05/2012 k vyhlášení VZ „Služby odborné podpory IT související s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, bylo dne 29/05/2012 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7201011018627 a Evidenčním číslem VZ 218627

Formulář je dostupný na stránce http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/337257.  • rsis_predbezne_oznameni.doc
  • RSIS010_Odůvodnění VZ_120815.doc
  • rsis_predbezne_oznameni.pdf