Předběžné oznámení opakované Veřejné zakázky na služby v otevřeném zadávacím řízení: "Projektový manažer a publicita projektu", opakované 2. části – Zajištění publicity projektu

 

Český statistický úřad oznamuje záměr vyhlásit opakovanou veřejnou zakázku „Projektový manažer a publicita projektu“, opakované 2. části – Zajištění publicity projektu v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, 2. část, v otevřeném řízení na služby. Tato veřejná zakázka je součástí projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06396), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Oznámení předběžných informací odeslané dne 17/07/2012 k vyhlášení VZ „Projektový manažer a publicita projektu“, opakované 2. části – Zajištění publicity projektu, bylo dne 19/07/2012 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7201011024931 a Evidenčním číslem VZ 224931

Formulář je dostupný na stránce http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/346759.

  • rsis_predbezne_oznameni_2_opk.doc
  • rsis_predbezne_oznameni_2_opk.pdf
  • RSIS007_2_Odůvodnění VZ_121009.doc