Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika a kraje - 2011

 
Kód: e-03000-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


Zveřejněno dne: 31.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.