Předběžné tržní konzultace

 

  • Český statistický úřad si Vás tímto s odkazem na § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluje vyzvat k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci k připravované VZ "Modernizace datového centra", lhůta pro doručení odpovědí do 14. 8. 2019 do 14:00.
  • Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci
  • Příloha č. 1
  • Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce Služby Security Operations Center.
  • Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci
  • Příloha č. 1 Technická specifikace
  • Příloha č. 2 Kvalifikační požadavky