Předběžné tržní konzultace

 

Český statistický úřad si Vás tímto s odkazem na § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluje vyzvat k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce Pořízení midrange pole“, lhůta pro doručení odpovědí je stanovena do 31. 1. 2024 do 12:00 hod.

  • Výzva k účasti k předběžné tržní konzultaci - pořízení midrange pole
  • Nástin vybraných minimálních technických parametrů
  •