Předběžné tržní konzultace

 

Český statistický úřad si Vás tímto s odkazem na § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluje vyzvat k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci k připravované VZ "Modernizace datového centra", lhůta pro doručení odpovědí do 14. 8. 2019 do 14:00.

  • Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci
  • Příloha č. 1