Předběžné tržní konzultace

 

  • Český statistický úřad si Vás tímto s odkazem na § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluje vyzvat k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci k připravované VZ "Kontaktní centrum", lhůta pro doručení odpovědí do 11. 3. 2020 do 15:00.
  • Výzva k účasti k předběžné tržní konzultaci - kontaktní centrum