Struktura mezd zaměstnanců - 2012


Předběžná data
Úvod Word PDF
A1 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ-ISCO a pohlaví Excel PDF
A2 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle velikosti jednotky a pohlaví Excel PDF
A3 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle věku a pohlaví Excel PDF
A4 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle vzdělání a pohlaví Excel PDF
A5 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle odvětví a pohlaví Excel PDF
A6 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle finanční kontroly a pohlaví Excel PDF
A7 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle kolektivní smlouvy a pohlaví Excel PDF
A8 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle doby zaměstnání a pohlaví Excel PDF
A9 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle doby zaměstnání Excel PDF
A10 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle tříd CZ-ISCO Excel PDF
A11 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle pohlaví Excel PDF
A12 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle odvětví Excel PDF
A13 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle velikosti jednotky Excel PDF
A14 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle věku Excel PDF
A15 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle vzdělání Excel PDF
A16 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd CZ-ISCO Excel PDF
A17 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle doby zaměstnání Excel PDF
A18 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle vzdělání Excel PDF
A19 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO Excel PDF
A20 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO - muži Excel PDF
A21 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO - ženy Excel PDF
A22 Počty zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy v jednotlivých zaměstnáních Excel PDF
A23 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle věku a vzdělání Excel PDF
A24 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví a vzdělání Excel PDF
A25 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví a věku Excel PDF
A26 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ-ISCO podle věku Excel PDF
A27 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ-ISCO podle vzdělání Excel PDF
A28 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ-ISCO podle vzdělání - muži Excel PDF
A29 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ-ISCO podle vzdělání - ženy Excel PDF
A30 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ-ISCO podle odvětví Excel PDF
A31 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ-ISCO podle velikosti jednotky Excel PDF
B1 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle pohlaví v regionech Excel PDF
B2 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech Excel PDF
B3 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd v oblastech Excel PDF
B4 Průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech podle hlavních tříd CZ-ISCO Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.