Přechod do důchodu podle výsledků ad hoc modulu výběrového šetření pracovních sil - 2006

 
Kód: e-3123-07
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Bohuslav Mejstřík
E-mail: bohuslav.mejstrik@czso.cz

Úvod
3123-07, Přechod do důchodu podle výsledků ad hoc modulu 2006 výběrového šetření pracovních sil - Úvod
I. Základní charakteristika cílové skupiny 50-69 let PDF
II. Faktory ovlivňující rozhodnutí o ukončení pracovní aktivity PDF
III. Regionální rozdíly v názorech 50-59 letých na ukončení pracovní činnosti v Praze, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji PDF
IV. Vývoj ekonomické aktivity ve vyšším věku podle strukturálních ukazatelů Eurostatu PDF
V. Další výsledky AHM 2006 PDF

Tabulková část
1 Populace ve věku 50-69 let podle jejich aktivity na trhu práce a pětiletých věkových skupin Excel PDF
2 Předpokládaná doba ukončení veškerých aktivit 50-69 letých osob na trhu práce podle věkových skupin Excel PDF
3 Podíl pracujících ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity a odvětví činnosti – celkem Excel PDF
4 Podíl pracujících ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity a odvětví činnosti – muži Excel PDF
5 Podíl pracujících ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity a odvětví činnosti – ženy Excel PDF
6 Počet pracujících ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání - v tis. Excel PDF
7 Podíl pracujících ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání - v % Excel PDF
8 Počet pracujících ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity a klasifikace zaměstnání - v tis. Excel PDF
9 Podíl pracujících ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity a klasifikace zaměstnání - v % Excel PDF
10 Podíl pracujících ve věku 50-59 let podle předpokládaného ukončení veškeré ekonomické činnosti až po dosažení nejméně 65ti let nebo co nejpozději nebo bez konkrétní představy v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji podle postavení v zaměstnání Excel PDF
11 Podíl pracujících ve věku 50-59 let podle předpokládaného ukončení veškeré ekonomické činnosti až po dosažení nejméně 65ti let nebo co nejpozději nebo bez konkrétní představy v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji podle klasifikace zaměstnání Excel PDF
12 Příjemci řádného starobního důchodu podle věku, ve kterém začali tento důchod pobírat podle krajů - v % Excel PDF

Pracující ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity a klasifikace zaměstnání
13 ČR celkem Excel PDF
14 Praha Excel PDF
15 Středočeský kraj Excel PDF
16 Jihočeský kraj Excel PDF
17 Plzeňský kraj Excel PDF
18 Karlovarský kraj Excel PDF
19 Ústecký kraj Excel PDF
20 Liberecký kraj Excel PDF
21 Královéhradecký kraj Excel PDF
22 Pardubický kraj Excel PDF
23 kraj Vysočina Excel PDF
24 Jihomoravský kraj Excel PDF
25 Olomoucký kraj Excel PDF
26 Zlínský kraj Excel PDF
27 Moravskoslezský kraj Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.05.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.