Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 4/2017

 

15. prosince 2017

V anglickém čísle Branislav Šprocha a Pavol Tišliar v článku s názvem Some Remarks on the Fertility Transition in Slovakia in the Early 20th Century analyzují změny plodnosti obyvatel Slovenska v první polovině 20. století v souvislosti s nástupem a šířením demografického přechodu. Autoři se věnují dobrovolnému omezení plodnosti a jejímu dopadu na intenzitu a průběh procesu plodnosti. Analýza potvrdila předpoklad, že demografický přechod na Slovensku proběhl mezi 20. a 50. lety 20. století. Překvapivé bylo zjištění nízkého indexu manželské plodnosti ještě před začátkem demografického přechodu.

Eva Grmanová v příspěvku Demographic Ageing in the Regions of Slovakia and the Czech Republic in 2011–2015 analyzuje demografické stárnutí v regionech Slovenska a České republiky pomocí indexu stárnutí a porovnává sbližování demografického stárnutí v obou zemích. Jediné kraje, kde index stárnutí ve sledovaném období klesal, byly kraje hlavních měst – tedy Prahy a Bratislavy. Nejrychleji ze všech krajů v ČR i SR vzrostl index stárnutí ve Zlínském kraji.

V příspěvku Healthy Life Years in the Czech Republic: Different Data Sources, Different Figures v úvodu autorky (Jana Vrabcová, Šárka Daňková a Kateřina Faltysová) seznamují s ukazateli zdravotního stavu obyvatelstva a blíže se věnují délce života ve zdraví, následně porovnávají údaje o prevalenci omezení aktivit v běžném životě na základě dat ze šetření EHIS a SILC-EU. Autorky došly k závěru, že délka života ve zdraví je pravděpodobně přesnější (a nižší) podle údajů z šetření EHIS, ale vzhledem ke srovnatelnosti způsobu šetření u EU-SILC je vhodné použití i tohoto zdroje dat.

Dan Kašpar, Klára Hulíková Tesárková a Boris Burcin v článku The Development of Regional Mortality Disparities in the Czech Republic in the Period 1991–2015 analyzují vývoj úmrtnosti v jednotlivých okresech ČR ve smyslu konvergence nebo divergence. Autoři vycházeli z úmrtnostních tabulek a vývoj hodnotili na základě Giniho koeficientu. Ačkoliv mezi obdobími 1991–1995 a 2011–2015 došlo z hlediska celkové úmrtnosti ke konvergenci, nejednalo se o kontinuální snižování nerovností mezi okresy v průběhu celého období. Na tuto konvergenci měly největší vliv trendy v úmrtnosti u obyvatel ve věku 70 let a více.

V přehledových tabulkách Radka Havla je prezentován pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel, v krajích a okresech v roce 2016.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakt:
Marie Průšová
redakce Demografie
tel.: +420 274 052 834
e-mail:
redakce@czso.cz


 

  • avizo_demografie_2017_4.docx