Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 4/2016

 

19. prosince 2016

Příspěvek Population Development in the Czech Republic in 2015 Romana Kurkina, Michaely Němečkové a Terezie Štyglerové popisuje demografickou situaci v České republice v roce 2015 a zasazuje ji do rámce vývoje posledních deseti let. I přes zápornou bilanci přirozené měny, počet obyvatel ČR v roce 2015 vzrostl, a to o 15,6 tis. Početní stav populace ČR se tak zvýšil výhradně díky kladnému saldu zahraniční migrace ve výši 16 tis. osob. Výrazně se navýšil počet zemřelých a naděje dožití při narození po několika letech růstu u žen stagnovala, u mužů dokonce mírně poklesla. Oproti tomu úhrnná plodnost i sňatečnost se zvýšily. Na jednu ženu připadalo v roce 2015 „již“ 1,57 dítěte, vyšší hodnota byla naposledy zaznamenána v roce 1993. Rozvodovost v roce 2015 stagnovala na úrovni 47 % manželství končících rozvodem.

V článku Mobile Phone Location Data: New Challenges for Goedemographic Reseach Lucie Pospíšilová a Jakub Novák představují možnosti a limity využívání lokalizačních dat mobilních telefonů jako dalšího zdroje dat o pohybu obyvatel, jehož použití je umožněno masivním využíváním nových technologií v současné společnosti. –. V úvodu příspěvku představují druhy těchto dat a způsob jejich získávání a dále jejich výhody a nevýhody pro geodemografický výzkum. V další části pak ukazují krátkodobé proměny rozmístění obyvatelstva v Praze a denní rytmy vybraných pražských lokalit. Závěrečná část je věnována diskuzi současného stavu a budoucnosti využívání dat mobilních operátorů v Česku pro vědecký výzkum.

Zdeněk Pavlík v příspěvku Thomas Robert Malthus (1766–1834) při příležitosti 250 let od jeho narození připomíná význam této osobnosti. Pro demografii byl jeho přínos především v odhalení demografických zákonitostí, proslavil se především svou populační teorií, která říká, že podmínky obživy rostou aritmeticky, zatímco lidstvo geometricky. Jeho nejznámější eseji – Esej o principu populace se autor v tomto příspěvku podrobně věnuje

V rubrice Sčítání informuje Anna Podpierová o kurzu Použití registrů a administrativních údajů při sčítání, který se uskutečnil v srpnu 2016 v Nizozemsku, které má s administrativním využitím dat dlouholeté zkušenosti. V České republice je největším nedostatkem chybějící registr bytů.

V oddíle Přehledy je prezentován příspěvek Jany Křesťanové, který na základě dat z úmrtnostních tabulek ČSÚ za okresy, podává přehled o současném regionálním obrazu úrovně úmrtnosti a srovnává jej se situací v 1. a 2. polovině první dekády nového století. Ve všech třech sledovaných obdobích přetrvávaly nejhorší úmrtnostní poměry v severních a severozápadních Čechách, naopak nejpříznivější se vyskytovaly zejména v okresech s velkými městy. V případě žen se vyššími hodnotami naděje dožití vyznačovaly také okresy jihovýchodních Čech a jižní Moravy.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakt:
Marie Průšová
redakce Demografie
tel.: +420 274 052 834
e-mail: redakce@czso.cz

 

 

  • avizo_demografie_4_2016.docx