Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 3/2023

 

15. září 2023 

Třetí číslo 65. ročníku časopisu Demografie otevírá článek Terezy Havelkové s názvem Současný stav a perspektivy vývoje kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory v SO ORP Kraje Vysočina, který nejen analyzuje současný stav, ale modeluje i potřeby do budoucna. Na základě projekce Kraje Vysočina od ČSÚ z roku 2019 odvozuje vlastní projekci na úrovni jednotlivých SO ORP. Pro zachování současné dostupnosti by se musela zvýšit kapacita míst do roku 2050 v průměru zhruba o jednu třetinu.  

Robert Šanda se ve svém příspěvku zaměřil na Využití administrativních zdrojů dat při vymezení obyvatelstva ve sčítání lidu 2021 v Česku. Autor popisuje využití jednotlivých AZD při zpracování výsledků o obyvatelstvu z posledního sčítání a použití „signs-of-life“ analýzy při vymezení populace Česka. Dále podrobněji analyzuje jednotlivé subpopulace z pohledu jejich (ne)zařazení do obyvatelstva a přítomnosti v AZD. Na závěr potom nastiňuje možnou budoucnost české demografické statistiky.

Přehledový článek od Andreje Kolárika vychází také z dat sčítání, tentokrát ovšem těch slovenských. Příspěvek Geografické aspekty zmien náboženskej štruktúry Slovenska medzi sčítaniami 2001, 2011 a 2021 popisuje vývoj náboženské struktury se zaměřením na pět nejpočetnějších církví na Slovensku a skupinu obyvatel bez vyznání na územní úrovni obcí a okresů. Autor pomocí kartogramů identifikuje regiony s nejvýraznějšími změnami.  

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakty:
Marie Průšová
redakce Demografie
e-mail: redakce@czso.cz

Roman Kurkin
předseda redakční rady
e-mail: roman.kurkin@czso.cz

 

  • avizo_demografie_2023_3.docx