Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 2/2022

 

17. června 2022
 

Většina článků druhého čísla 64. ročníku časopisu Demografie se zabývá tématem reprodukce. První z nich s názvem Role reprodukčního stárnutí v nárůstu porodů císařským řezem v Česku od autorek Evy Waldaufové a Anny Šťastné se zabývá tím, jak a do jaké míry ovlivňuje změna věkové struktury rodiček růst zastoupení porodů císařským řezem. Vyhodnocen je také vliv dalších faktorů jako pořadí a četnost těhotenství, nebo využití metod asistované reprodukce. Zásadním závěrem je, že i při stálé věkové struktury rodiček by došlo k výraznému nárůstu podílu porodů císařským řezem.   

Cílem článku Administrativní zdroje dat ve sčítáních lidu se zaměřením na sčítání 2011 v Česku od Roberta Šandy je shrnout zkušenosti s využitím administrativních zdrojů dat (AZD) ve sčítáních lidu (zejména v Evropě) a poskytnout informace o jejich použití a vlivu na výsledky SLDB 2011 v Česku. Příspěvek obsahuje také základní principy využití AZD, metodickou problematiku a výhody/nevýhody jejich využití.

Příspěvek Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covid-19, jejímž autorem je Jana Paloncyová, vychází z dat výběrového šetření Současná česká rodina, které bylo realizováno v době pandemie covidu-19. Cílem článku je vyhodnotit faktory, které mohou mít vliv na úmysl mít v nejbližších třech letech dítě. Ukázalo se, že nejpodstatnějšími determinanty jsou počet dětí, které respondent již má, a hodnoty spojené s rodičovstvím. Socioekonomické změny spojení s pandemií se zatím neprojevily.

Poslední hlavní článek tohoto čísla, Bezdetnosť a odkladanie rodenia prvých detí v krajinách Vyšehradskej skupiny od Branislav Šprocha, analyzuje bezdětnost, odkládání a rekuperaci rození dětí prvního pořadí v zemích Visegrádské čtyřky. Příspěvek obsahuje i odhad vývoje konečné bezdětnosti, která bude pravděpodobně růst.   

Přehledový článek Asistovaná reprodukce v Česku z pohledu přeshraniční reprodukční péče od autorek Adély Volejníkové a Jiřiny Kocourkové se snaží odpovědět na otázku, proč je Česku tak atraktivním cílem pro ženy ze zahraničí, které se rozhodly podstoupit asistovanou reprodukci a jaká je příčina vyšší intenzity přeshraniční reprodukční spolupráce. Situace v Česku je porovnána se státy, odkud dojíždí nejvyšší podíl pacientek za léčbou neplodnosti do Česka.

Jitka Slabá v závěrečném přehledovém článku, Vládní boj proti pandemii: přehled opatření vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 v Česku v letech 2020 a 2021, přehledně popisuje přijatá vládní opatření v letech 2020 a 2021 a vymezuje celkem 13 období podle přísnosti platných opatření. V rámci těchto období jsou prezentovány průměrné počty nakažených, hospitalizovaných, zemřelých a také provedených testů a očkování.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakty:
Marie Průšová
redakce Demografie
e-mail:
redakce@czso.cz

Roman Kurkin
předseda redakční rady
e-mail:
roman.kurkin@czso.cz

 

  • avizo_demografie_2022_2.docx