Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 2/2021

 

Úvodním článkem druhého číslo 63. ročníku časopisu Demografie je studie s názvem Continuing Transformation of Nuptiality and Divorce in Czechia and Slovakia after 1989 in a Cohort Perspective od Branislava Šprochy, která se zabývá kohortní analýzou sňatečnosti svobodných a rozvodovosti vybraných sňatkových kohort v Česku a na Slovensku. Výsledky ukazují na výrazný pokles prvnosňatečnosti v obou zemích u generací narozených v sedmdesátých letech 20. století, který je doprovázen nárůstem průměrného věku při prvním sňatku. Nejvyšší hodnoty kohortních měr rozvodovosti byly identifikovány u sňatkových kohort z přelomu 80. a 90. let v případě Česka a během první poloviny 90. let u Slovenska.   

Autory přehledového článku Regional Differences of Fertility in Spain in 1981–2011 Based on Basic Summary Indicators from Period Fertility Tables jsou Elizaveta Ukolova a Luděk Šídlo. Analýza popisuje regionální rozdíly plodnosti ve Španělsku na úrovni regionů NUTS2 s využitím tabulkových ukazatelů plodnosti. Rozdíly v intenzitě plodnosti mezi španělskými regiony ve studovaném období klesaly, nicméně diference stále zůstávají zejména u plodnosti prvního pořadí. 

Poslední přehledový článek tohoto čísla Odraz demografického stárnutí v ekonomice regionů České republiky od Martiny Šimkové má mezioborový charakter, jelikož propojuje demografii a ekonomii. Studie zjišťuje dopady demografického stárnutí na ekonomiku regionů ČR s využitím oficiální krajské populační projekce ČSÚ z roku 2019 a regionálních input-output tabulek. Článek odhaduje výdaje na zdravotní a sociální služby v letech 2030 a 2050 podle krajů. Dále predikuje i nárůst produkce a zaměstnanosti na krajské úrovni ve stejných letech. Výsledky ukazují na nezbytnost vyšších investic a zaměstnanosti nejen v oblasti sociální a zdravotní péče, ale i v dalších odvětvích ekonomiky.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakty:
Eva Henzlerová
redakce Demografie
e-mail: redakce@czso.cz

Roman Kurkin
předseda redakční rady
e-mail: roman.kurkin@czso.cz

  • avizo_demografie_2021_2