Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 2/2020

 

26. června 2020

V úvodním článku druhého čísla 62. ročníku časopisu Demografie Filip Hon analyzuje a modeluje míry plodnosti žen podle věku v České republice za pomocí moderních statistických metod. V článku nazvaném Interpolace měr plodnosti v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech zároveň ukazuje na možnosti využití této metody pro projekce plodnosti.  

Lubica Juríčková, Kateřina Ivanová, Blanka Nechanská a David Pánek publikují přehledový článek s názvem Duševní poruchy a omezení svéprávnosti v České republice v regionálním pohledu. Cílem příspěvku je ověřit možnosti propojení dat ze zdravotnické a justiční statistiky a na jejich základě popsat výskyt a vývoj vybraných duševních poruch spojených s omezením svéprávnosti v soudních krajích ČR.

Ladislav Průša se v posledním přehledovém příspěvku tohoto čísla ptá, zda Přispěl zákon o sociálních službách ke zvýšení jejich dostupnosti? Dochází k závěru, že celkový počet míst se sice zvýšil, ale tento nárůst byl způsoben vyšším počtem míst v domovech zřizovaných komerčními subjekty nebo neziskovými organizacemi. Ve vztahu k počtu obyvatel ve věku 65 let a více navíc dostupnost klesá.  

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakty:
Jiří Novotný
redakce Demografie
e-mail: redakce@czso.cz

Roman Kurkin
předseda redakční rady
e-mail: roman.kurkin@czso.cz

  • avizo_demografie_2020_2.docx