Pramenné dílo 1961

 

Vývoj obyvatelstva po válce
Rozmístění a koncentrace obyvatelstva
Věkové složení obytelstva, pohlaví a rodinný stav
Sociální a ekonomické složení obyvatelstva
Národnostní složení obyvatelstva
Úroveň vzdělanosti obyvatelstva
Domácnosti a rodiny
Úroveň bydlení
Perspektivní vývoj obyvatelstva a domácností

 • Soubor tabulek ve formátu *.pdf (5 MB)
 • Soubor tabulek ve formátu *.xls (0,4 MB)
 • Tab. 1 Obyvatelstvo podle sčítání lidu
 • Tab. 2 Rozdělení obcí a obyvatelstva podle velikostních skupin
 • Tab. 3 Vývoj počtu obyvatelstva a hustota obyvatelstva
 • Tab. 4 Projekce počtu obyvatel podle pětiletých věkových skupin a pohlaví
 • Tab. 5 Bydlící obyvatelstvo podle pohlaví, věkových skupin a okresů
 • Tab. 6 Bydlící obyvatelstvo podle pohlaví, hlavních věkových skupin v městech a na venkově
 • Tab. 7 Bydlící obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví
 • Tab. 8 Bydlící obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví
 • Tab. 9 Bydlící obyvatelstvo podle rodinného stavu a pohlaví
 • Tab. 10 Rodinný stav obyvatelstva podle věku a pohlaví
 • Tab. 11 Manželská plodnost vdaných žen v prvém manželství podle pětiletých věkových skupin
 • Tab. 12 Bydlící obyvatelstvo podle národnosti a pohlaví
 • Tab. 13 Národnost bydlícího obyvatelstva podle věku a pohlaví
 • Tab. 14 Školní vzdělání obyvatelstva staršího 14 let podle pětiletých věkových skupin a pohlaví
 • Tab. 15 Osoby ekonomicky aktivní podle sociálních skupin a osoby ekonomicky neaktivní podle kategorií, podle věkových skupin a podle pohlaví
 • Tab.16 Bydlící obyvatelstvo podle sociálních skupin a podle příslušnosti k průmyslu a zemědělství
 • Tab.17 Bydlící obyvatelstvo podle příslušnosti k hospodářským odvětvím
 • Tab. 18 Obyvatelstvo příslušné k hlavním hospodářským odvětvím podle pětiletých věkových skupin
 • Tab. 19 Osoby ekonomicky aktivní podle druhu zaměstnání, věku a podle pohlaví
 • Tab. 20 Dojížďka a vyjížďka u měst s 20 000 a více obyvateli
 • Tab. 21 Trvale obydlené domy podle druhu budovy
 • Tab. 22 Trvale obydlené obytné domy podle druhu budovy a počtu bytů v domě
 • Tab. 23 Trvale obydlené obytné domy podle vlastníka domu a druhu budovy
 • Tab. 24 Trvale obydlené obytné domy podle vlastníka, druhu budovy a velikosti skupiny obytné plochy
 • Tab. 25 Domovní fond podle druhu a stáří budovy
 • Tab. 26 Trvale obydlené domy podle zavedených instalací (vodovod, elektřina, plyn)
 • Tab. 27 Trvale obydlené domy podle druhu budovy, vybavení domu a počtu podlaží
 • Tab. 28 Trvale obydlené domy podle druhu budovy, materiálu zdí a stáří budovy
 • Tab. 29 Trvale obydlené domy podle druhu budovy, materiálu zdí a krytiny
 • Tab. 30 Přehled o bytech podle druhu budovy, velikosti a stáří bytů
 • Tab. 31 Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností
 • Tab. 32 Bytový fond podle stáří a druhu budovy a velikosti bytu
 • Tab. 33 Bytový fond podle druhu budovy, velikosti obytné plochy bytu a velikosti kuchyně
 • Tab. 34.1 Trvale obydlené byty podle způsobu vytápění a druhu záchodu
 • Tab. 34.2 Trvale obydlené byty podle způsobu vytápění a druhu záchodu
 • Tab. 35 Trvale obydlené byty podle kategorie bytu, způsobu vytápění, druhu záchodu a druhu budovy
 • Tab. 36 Trvale obydlené byty podle druhu a stáří budovy a kategorie bytu
 • Tab. 37.1 Bytový fond podle druhu budovy a velikosti obytné plochy na 1 osobu
 • Tab. 37.2 Bytový fond podle druhu budovy, kategorie bytu a velikosti obytné plochy na 1 osobu
 • Tab. 38.1 Bytový fond podle druhu budovy a počtu osob připadajích na 1 místnost
 • Tab. 38.2 Bytový fond podle druhu budovy, kategorie bytu a počtu osob připadajících na 1 místnost_pd_61
 • Tab. 39 Trvale obydlené byty podle počtu místností nad 4 m2 a počtu obyvatel bytu
 • Tab. 40 Trvale obydlené byty podle skupin obytné plochy a počtu obyvatel bytu
 • Tab. 41 Bytový fond podle titulu užívání
 • Tab. 42 Trvale obydlené byty podle druhu budovy, kategorie bytu a titulu užívání bytu
 • Tab. 43 Bytové domácnosti podle počtu censových domácností
 • Tab. 44 Bytové a censové domácnosti a jejich průměrná velikost
 • Tab. 45 Censové domácnosti podle počtu členů a z toho počtu dětí do 14 let
 • Tab. 46 Rodinné domácnosti podle druhu, počtu členů a počtu dětí do 14 let
 • Tab. 47 Censové domácnosti podle sociálně ekonomických skupin, druhu domácnosti a počtu členů domácnosti
 • Tab. 48 Censové domácnosti rodinné s dětmi do 14 let podle druhu domácnosti
 • Tab. 49 Bytové domácnosti podle počtu censových domácností a složení bytové domácnosti, podle sociálně ekonomické skupiny a počtu členů
 • Tab. 50 Bytové domácnosti podle jejich složení, sociálně ekonomické skupiny uživatele bytu a velikosti bytu
 • Tab. 51.1 Bytové domácnosti podle počtu cenzových domácností a složení bytové domácnosti, obytné plochy na 1 obyvatele a kategorie bytu
 • Tab. 51.2 Bytové domácnosti tvořené 1 cens. domácností podle druhu domácnosti, počtu m2 obytné plochy na 1 obyvatele a kategorie bytu
 • Tab. 51.3 Bytové domácnosti tvořené 2 a více cens. domácnostmi podle složení bytové domácnosti, obytné plochy na 1 obyvatele a kategorie bytu
 • Tab.52.2 Bytové domácnosti tvořené 1 cens. domácností podle druhu domácnosti, počtu bydlících osob na 1 místnost a kategorie bytu
 • Tab. 52.3 Bytové domácnosti tvořené 2 a více cens. domácnostmi podle složení bytové domácnosti, počtu bydlících na 1 místnost a kategorie bytu
 • Tab. 53 Censové domácnosti podle pohlaví a věkového složení osob stojících v čele domácnosti
 • Tab. 54 Censové domácnosti manželských párů podle druhu domácnosti a věkové skladby obou manželů
 • Tab. 55 Censové domácnosti podle druhu domácnosti, sociálních skupin a věkové skladby manželské dvojice, resp. u neúplných rodin osob stojících v jejich čele
 • Tab. 56 Censové domácnosti podle druhu domácnosti, počtu závislých dětí a věkové skladby manželské dvojice, resp. u neúplných rodin osob stojících v jejich čele
 • Tab. 57 Censové domácnosti jednotlivců a neúplných rodin podle věkové skladby, rodinného stavu a pohlaví osoby stojící v jejich čele
 • Tab. 58 Bytové domácnosti vybavené pračkou, chladničkou a bojlerem
 • Tab. 58.2 Bytové domácnosti vybavené pračkou, chladničkou a bojlerem
 • Tab. 59.1 Bytové domácnosti vybavené rozhlasovým přijímačem, televizorem a telefonem
 • Tab. 59.2 Bytové domácnosti vybavené rozhlasovým přijímačem, televizorem a telefonem
 • Tab. 60.1 Bytové domácnosti vybavené elektřinou a plynem podle druhu kuchyňského sporáku
 • Tab. 60.2 Bytové domácnosti vybavené elektřinou a plynem podle druhu kuchyňského sporáku
 • Tab. 61 Bytové domácnosti podle vybavení domácnosti a kategorie bytu