Orgány státní statistické služby

 

Instituce Vedoucí pracovník resortní
statistické služby
Kontaktní spojení
Ministerstvo dopravy Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
ředitel odboru strategie
ludek.sosna@mdcr.cz
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Ministerstvo financí Ing. Marie Frýdmanová, CSc.
vedoucí oddělení Vládní finanční statistiky a analýzy

marie.frydmanova@mfcr.cz
Letenská 15
118 10 Praha 1

Ministerstvo kultury
PhDr. Stanislav Svoboda
Oddělení kulturních a kreativních odvětví
stanislav.svoboda@mkcr.cz
Maltézské nám. 471/1
118 11 Praha 1
Ministerstvo kultury
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
 
Ing. Milan Dedera
Vedoucí ­ NIPOS-CIK (Centrum informací a statistik kultury)
dedera@nipos.cz
NIPOS
Fügnerovo nám. 1866/5
P.O.BOX 12
120 00  Praha 2
Ministerstvo pro místní rozvoj Mgr. Miroslav Daněk
vedoucí oddělení strategie a analýz regionální politiky a politiky bydlení
miroslav.danek@mmr.cz
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Aleš Král
vedoucí oddělení statistiky a centrálního reportingu
 
ales.kral@mpsv.cz
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Martin Hronza
ředitel odboru ekonomických analýz
hronza@mpo.cz
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Václav Jelen
ředitel odboru informatiky a statistiky
vaclav.jelen@msmt.cz
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
ladislav.dusek@uzis.cz
uzis@uzis.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
Ministerstvo zemědělství Ing. Milan Schovánek
ředitel odboru účetnictví a statistiky
milan.schovanek@mze.cz
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí
Anna Pasková, M.A.
ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje
anna.paskova@mzp.cz
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Ministerstvo vnitra
Ing. Vilibald Knob
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
vilibald.knob@mvcr.cz 
Náměstí hrdinů 1634/3
P.O.BOX 155
140 21 Praha 4
Český telekomunikační úřad Ing. Hana Hankiewiczová
ředitelka odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb
hankiewiczovah@ctu.cz
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Správa státních hmotných rezerv Ing. René Nastoupil, CSc.
vedoucí oddělení ropné bezpečnosti
rnastoupil@sshr.cz
Šeříková 616/1
150 85 Praha 5