Orgány státní statistické služby

 

Instituce Vedoucí pracovník resortní
statistické služby
Kontaktní spojení
Ministerstvo dopravy Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
ředitel odboru strategie
ludek.sosna@mdcr.cz
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Ministerstvo financí Ing. Marie Frýdmanová, CSc.
vedoucí oddělení Vládní finanční statistiky a analýzy

Marie.Frydmanova@mfcr.cz
Letenská 15
118 10 Praha

Ministerstvo kultury Martin Černý, BBA
referent kanceláře ekonomických analýz a koncepcí (KEAK)

PhDr. Jana Radová
vedoucí NIPOS-CIK

martin.cerny@mkcr.cz
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1

radova@nipos-mk.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj Dr. Ing. Marie Zezůlková
ředitelka odboru regionální politiky
marie.zezulkova@mmr.cz
Na Příkopě 3
110 15 Praha 1
Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Aleš Král
vedoucí oddělení statistiky a centrálního reportingu
 
ales.kral@mpsv.cz
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Martin Hronza
ředitel odboru ekonomických analýz
hronza@mpo.cz
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Václav Jelen
ředitel odboru školské statistiky, analýz a informační strategie
vaclav.jelen@msmt.cz
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
ladislav.dusek@uzis.cz
uzis@uzis.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
Ministerstvo zemědělství Ing. Milan Schovánek
ředitel odboru účetnictví a statistiky
milan.schovanek@mze.cz
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí Mgr. Radka Hloušková
ředitelka odboru ekonomiky životního prostředí
radka.hlouskova@mzp.cz
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Ministerstvo vnitra
Ing. Vilibald Knob
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu
vilibald.knob@mvcr.cz 
Náměstí hrdinů 1634/3
140 00 Praha 4
Český telekomunikační úřad Ing. Hana Hankiewiczová
ředitelka odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb
hankiewiczovah@ctu.cz
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
Správa státních hmotných rezerv Ing. René Nastoupil, CSc.
vedoucí oddělení ropné bezpečnosti
rnastoupil@sshr.cz
Šeříková 1/616
150 85 Praha 5