Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2022


Práce, sociální statistiky
3.1. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.2. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 15 - 64 let Excel PDF
3.3. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.4. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.5. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.6. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.7. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 25 – 64 let Excel PDF
3.8. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 25 – 64 let Excel PDF
3.9. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 25 – 64 let Excel PDF
3.10. Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 65 let a více Excel PDF
3.11. Míra ekonomické aktivity – ženy ve věku 65 let a více Excel PDF
3.12. Míra ekonomické aktivity – muži ve věku 65 let a více Excel PDF
3.13. Celková míra zaměstnanosti – obyvatelstvo ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.14. Míra zaměstnanosti – ženy ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.15. Míra zaměstnanosti – muži ve věku 15 – 64 let Excel PDF
3.16. Celková míra zaměstnanosti – obyvatelstvo ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.17. Míra zaměstnanosti – ženy ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.18. Míra zaměstnanosti – muži ve věku 15 – 24 let Excel PDF
3.19. Celková míra zaměstnanosti – obyvatelstvo ve věku 65 let a více Excel PDF
3.20. Míra zaměstnanosti – ženy ve věku 65 let a více Excel PDF
3.21. Míra zaměstnanosti – muži ve věku 65 let a více Excel PDF
3.22. Struktura zaměstnanců podle sektorů Excel PDF
3.23. Zaměstnanost podle typu úvazku Excel PDF
3.24. Zaměstnanost žen podle typu úvazku Excel PDF
3.25. Nedobrovolná zaměstnanost na částečný úvazek jako procento celkové zaměstnanosti na částečný úvazek Excel PDF
3.26. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti – celkem Excel PDF
3.27. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti – ženy Excel PDF
3.28. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti – muži Excel PDF
3.29. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti – obyvatelstvo ve věku do 25 let Excel PDF
3.30. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti – ženy ve věku do 25 let Excel PDF
3.31. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti – muži ve věku do 25 let Excel PDF
3.32. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti – obyvatelstvo ve věku 25 – 74 let Excel PDF
3.33. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti – ženy ve věku 25 – 74 let Excel PDF
3.34. Harmonizovaná míra nezaměstnanosti – muži ve věku 25 – 74 let Excel PDF
3.35. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti – celkem Excel PDF
3.36. Podíl dětí ve věku 0 – 17 let žijících v rodinách nezaměstnaných Excel PDF
3.37. Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu spotřeby v běžných cenách Excel PDF
3.37. Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu spotřeby v běžných cenách - dokončení Excel PDF
3.38. Vybrané ukazatele za bydlení Excel PDF
3.39. Celkové sociální výdaje v % z HDP Excel PDF
3.40. Výdaje na sociální ochranu Excel PDF
3.41. Dávky sociální ochrany podle typu, 2020 Excel PDF
3.42. Výdaje na důchody v % z HDP Excel PDF
3.43. Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením Excel PDF
3.44. Osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením podle věku Excel PDF
3.45. Osoby (18 a více let) ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením podle dosaženého vzdělání a pohlaví, 2021 Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.