Pozvánka na tiskovou konferenci

 Pozvánka na tiskovou konferenci

Český statistický úřad pořádá ve středu 8. prosince 2004
tiskovou konferenci


Jak často jsme byli v pracovní neschopnosti na konci minulého a počátku současného století

Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v letech 1990-2003


Odborní pracovníci Českého statistického úřadu seznámí účastníky konference se statistickými daty ukazujícími dlouhodobý vývoj pracovní neschopnosti
(v ukazatelích jako je počet nových případů pracovní neschopnosti, průměrná doba jeho trvání, či průměrné procento pracovní neschopnosti) včetně prezentace navazujících makroekonomických jevů a souvislostí. Bude rozlišen vývoj neschopnosti z důvodu nemoci i kdy byl její příčinou úraz a charakterizován rozdíl mezi pracovní neschopností mužů a žen. Zajímavý bude jistě vývoj pracovní neschopnosti ve vybraných odvětvích a rovněž územní pohled (okresy s nejnižší a nejvyšší pracovní neschopností). Účastníci se dozví podrobnosti o vývoji finančních ukazatelů charakterizujících pracovní neschopnost a pozornost bude věnována i širším spojitostem danými ekonomickou podmíněností vývoje pracovní neschopnosti, legislativními úpravami nebo např. vývojem nezaměstnanosti v určitém územním celku.

Účastníkům konference bude, mimo tiskových podkladů, poskytnut i CD-ROM obsahující příslušnou publikaci, vycházející současně s konáním tiskové konference.
Tisková konference se koná

8. prosince 2004 v 10.00 hodin
v budově Českého statistického úřadu
Praha 10 - Strašnice
Na padesátém 81

dopravní spojení:
konečná stanice Metra A - Skalka

Ladislav Pištora
ČSÚ – tiskový referát
tel. 27405 4017, e-mail: pistora@gw.czso.cz

  • 0412TKNEM.doc