Poznámka ke spotřebitelským cenám energií - říjen 2023

 

Pro domácnosti odebírající elektřinu byl pro období říjen – prosinec 2022 zaveden tzv. Úsporný tarif.
Pro období říjen 2022 – prosinec 2023 byl odpuštěn poplatek za podporované zdroje energie (POZE).

Úsporný tarif – příspěvek na úhradu nákladů za energie zákazníkovi v domácnosti – byl zaveden Nařízením vlády (č. 262/2022 Sb. ze dne 24. srpna 2022) pro měsíce říjen 2022 – prosinec 2022. Byla určena výše příspěvku dle distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých byl příspěvek zohledněn. Celková částka určená na tento „tarif“ byla zveřejněna v tiskové zprávě Ministerstva financí („Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2022“, ze dne 1. listopadu 2022).

POZE – poplatek za podporované zdroje energie – byl odpuštěn od října 2022 do prosince 2023. Pro měsíce říjen – prosinec 2022 bylo zveřejněno v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (č. 8/2022 ze dne 2. září 2022). Pro měsíce leden – prosinec 2023 v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (č. 13/2022 ze dne 14. listopadu 2022).

Index spotřebitelských cen bez započtení vlivu Úsporného tarifu pro domácnosti by v říjnu meziročně dosáhl hodnoty 105,8 % (namísto 108,5 %), z toho u elektřiny 124,7 % (namísto 248,6 %).


Podrobné vysvětlení metodiky zahrnutí Úsporného tarifu a prominutí POZE do výpočtu indexu spotřebitelských cen bylo zveřejněno souběžně s Rychlou informací za říjen 2022.