Pozitivní populační vývoj Prahy v poslední dekádě přerušil koronavirus

 

28. února 2022

Od roku 2011 do roku 2020 pokračoval trend nárůstu počtu obyvatel Prahy především díky kladnému saldu migrace, a to hlavně ze zahraničí. Tendence demografického vývoje byly obdobné jako v letech 2001 až 2010. Výjimečný byl rok 2020, v němž se nepříznivě projevily dopady epidemie onemocnění covid-19.

Ke konci roku 2020 žilo v Praze 1 335 084 obyvatel, což byl nejvyšší počet v celé historii hlavního města. Od konce roku 2011 se zvýšil o 93,4 tisíce osob. „Hlavním důvodem růstu bylo kladné migrační saldo se zahraničím. Zároveň stěhováním Pražanů do ostatních krajů Česka, především do kraje Středočeského, ztratila Praha v letech 2011-2020 8,4 tisíce osob,“ uvedla Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ.

Poslední desetiletí charakterizoval ustálený každoroční počet narozených dětí. Také počet zemřelých byl v uplynulém desetiletý velmi stabilní, mezi lety 2011 až 2019 se pohyboval v rozmezí 12,1 až 12,4 tisíc zemřelých za rok. K výraznějšímu zvýšení došlo až v roce 2020, což lze dát do přímé souvislosti s pandemií covid-19. Roční průměr za toto desetileté období byl 12,4 tisíc zemřelých, v roce 2020 zemřelo celkem 13,6 tisíc osob. Oproti roku 2019 vzrostl počet zemřelých meziročně o 12 %.  

Naděje dožití při narození v Praze pravidelně rostla až do roku 2019, a to jak u mužů, tak i u žen. V roce 2020 však mírně klesla, u mužů dosahovala 77,75 roku a u žen 82,62 roku.

Věková skladba Prahy doznala za uplynulých 10 let sice malých, ale z hlediska populačních tendencí významných změn. Mezi roky 2011 a 2020 se zvýšilo zastoupení dětí ve věku do 15 let z 13 % na 16 % a rovněž vzrostl podíl osob starších 65 let, a to ze 17 % na 19 %.  Naopak zastoupení obyvatel v produktivním věku 15-64 let se snížilo ze 70 % na 65 %. „Ve věkové struktuře obyvatel hrála zásadní roli zejména početně významná poválečná generace a také velmi silná generace lidí narozených v sedmdesátých a na začátku osmdesátých let. Významný vliv měla i migrace, která pražskou populaci obohacovala hlavně o obyvatele v mladším produktivním věku,“ vysvětlil Jiří Ročovský, ředitel Krajské správy ČSÚ v Praze.

Přirozený přírůstek zůstával v letech 2011 až 2020 stále kladný, stejně jako v předchozím desetiletí. Výjimečný byl rok 2020, kdy došlo oproti předchozím třem letům k mírnému snížení porodnosti a zároveň k výraznějšímu navýšení úmrtnosti.

Migrační přírůstek se od roku 2011 pohyboval mezi hodnotami 3,4 až 13,4 tisíce osob. Celkově se za období 2011-2020 počet obyvatel Prahy díky migraci zvýšil o 78,0 tisíc osob.

Další detaily přináší nová publikace ČSÚ „Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy v letech 2011-2020“.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz   | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz220228_pozitivni_populacni_vyvoj_prahy_v_posledni_dekade_prerusil_koronavirus.docx
  • Vyjádření Evy Krumpové, 1. místopředsedkyně ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Jiřího Ročovského, ředitele Krajské správy ČSÚ v Praze
    (soubor mp3)