Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019


Používání sociálních sítí a dalších sociálních médií
Tab. 27: Firmy aktivně využívající alespoň jeden typ sociálních médií Excel PDF
Tab. 28: Firmy využívající sociální sítě (mají účet a přispívají na Facebooku, LinkedIn, Google+ apod.) Excel PDF
Tab. 29: Firmy využívající firemní blogy nebo mikroblogy (mají účet a přispívají např. na Twitteru) Excel PDF
Tab. 30: Firmy využívající webové stránky sdílející multimediální obsah (mají účet a přispívají na YouTube, Instagramu apod.) Excel PDF
Tab. 31: Firmy využívající webové stránky typu „wiki“ založené na sdílení znalostí/informací Excel PDF
Tab. 32: Firmy využívající sociální média k vlastní prezentaci či při uvádění produktů na trh Excel PDF
Tab. 33: Firmy využívající sociální média k získávání názorů, recenzí a otázek od zákazníků Excel PDF
Tab. 34: Firmy využívající sociální média k zapojování zákazníků do vývoje či zdokonalování produktů Excel PDF
Tab. 35: Firmy využívající sociální média ke spolupráci s obchodními partnery Excel PDF
Tab. 36: Firmy využívající sociální média k získávání nových zaměstnanců Excel PDF
Tab. 37: Firmy využívající sociální média k výměně názorů a znalostí uvnitř firmy Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.