Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019


Používání vybraných informačních systémů
Tab. 38: Firmy využívající ERP systém pro řízení a sdílení informací mezi jednotlivými činnostmi firmy Excel PDF
Tab. 39: Firmy využívající CRM systém pro správu a využití informací o zákaznících Excel PDF
Tab. 40: Firmy využívající SCM systém pro elektronické sdílení informací v rámci dodavatelského řetězce Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.