Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2021


Způsob a rychlost připojení k internetu
Tab. 3: Podniky používající internet celkem Excel PDF
Tab. 4: Podniky s pevným připojením k internetu Excel PDF
Tab. 5: Podniky, jejichž maximální rychlost pevného připojení k internetu je nižší než 30 Mbit/s Excel PDF
Tab. 6: Podniky s maximální rychlostí pevného připojení k internetu v rozmezí 30-99,9 Mbit/s Excel PDF
Tab. 7: Podniky s maximální rychlostí pevného připojení k internetu v rozmezí 100-499,9 Mbit/s Excel PDF
Tab. 8: Podniky s maximální rychlostí pevného připojení k internetu v rozmezí 500-999,9 Mbit/s Excel PDF
Tab. 9: Podniky s maximální rychlostí pevného připojení k internetu 1 Gbit/s a vyšší Excel PDF
Tab. 10: Podniky s maximální rychlostí pevného připojení k internetu 30 Mbit/s a vyšší Excel PDF
Tab. 11: Podniky s maximální rychlostí pevného připojení k internetu 100 Mbit/s a vyšší Excel PDF
Tab. 12: Podniky umožňující ve svých prostorách bezdrátový přístup k internetu Excel PDF

Zveřejněno dne: 11.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.