Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2020


Používání 3D tisku
Tab. 84: Firmy, které v r. 2019 využily 3D tisk celkem Excel PDF
Tab. 85: Firmy, které v r. 2019 využily vlastní či pronajatou 3D tiskárnu Excel PDF
Tab. 86: Firmy, které v r. 2019 využily 3D tisk k výrobě prototypů či modelů Excel PDF

Zveřejněno dne: 12.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.