Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019


Bezpečnost ICT
Tab. 41: Firmy používající silnou metodu ověření pomocí hesla do počítače, sítě nebo aplikací Excel PDF
Tab. 42: Firmy provádějící pravidelnou aktualizaci programového vybavení používaného ve firmě Excel PDF
Tab. 43: Firmy používající biometrické metody k rozpoznání a ověření uživatelů (např. otisk prstu) Excel PDF
Tab. 44: Firmy používající nástroje pro šifrování firemních dat, dokumentů nebo e-mailů Excel PDF
Tab. 45: Firmy zálohující firemní data na samostatní/externí úložiště (včetně zálohování do cloudu) Excel PDF
Tab. 46: Firmy používající správu (řízení) přístupu uživatelů a zařízení do podnikové sítě Excel PDF
Tab. 47: Firmy používající VPN sítě Excel PDF
Tab. 48: Firmy uchovávající logy pro následnou analýzu proběhlých bezpečnostních incidentů Excel PDF
Tab. 49: Firmy, které pravidelně vyhodnocují ICT rizika Excel PDF
Tab. 50 : Firmy provádějící pravidelné testy bezpečnosti ICT Excel PDF
Tab. 51: Firmy zajišťující povědomí zaměstnanců o jejich povinnostech souvisejících s bezpečností ICT ve firmě dobrovolným školením nebo interně dostupnými informacemi Excel PDF
Tab. 52: Firmy zajišťující povědomí zaměstnanců o jejich povinnostech souvisejících s bezpečností ICT ve firmě povinným školením či povinným samostudiem Excel PDF
Tab. 53: Firmy zajišťující povědomí zaměstnanců o jejich povinnostech souvisejících s bezpečností ICT ve firmě na základě smlouvy (např. pracovní smlouvy) Excel PDF
Tab. 54: Firmy, v nichž činnosti/úkony související s bezpečností ICT provádějí vlastní zaměstnanci Excel PDF
Tab. 55: Firmy, v nichž činnosti/úkony související s bezpečností ICT provádějí externisté Excel PDF
Tab. 56: Firmy s vytvořenou bezpečnostní dokumentací týkající se bezpečnosti ICT Excel PDF
Tab. 57: Firmy, jejichž bezpečnostní dokumentace byla vytvořena/aktualizována v posledním roce Excel PDF
Tab. 58: Firmy, jejichž bezpečnostní dokumentace byla vytvořena/aktualizována před více než 2 roky Excel PDF
Tab. 59: Firmy, které se v roce 2018 setkaly s nedostupností jejich ICT služeb Excel PDF
Tab. 60: Firmy, které se v roce 2018 setkaly se zničením nebo poškozením firemních dat Excel PDF
Tab. 61: Firmy, které se v roce 2018 setkaly s prozrazením důvěrných údajů Excel PDF
Tab. 62: Firmy, které se v roce 2018 setkaly s nějakým bezpečnostním incidentem Excel PDF
Tab. 63: Firmy mající pojištění proti incidentům v oblasti bezpečnosti ICT Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.