Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2014


Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Tab. 26 Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě Excel PDF
Tab. 27 Podniky používající internet ke komunikaci s veřejnou správou přes el. poštu Excel PDF
Tab. 28 Podniky používající internet k získávání informací z webových stránek veřejné správy Excel PDF
Tab. 29 Podniky používající internet k získání formulářů z webových stránek veřejné správy Excel PDF
Tab. 30 Podniky používající internet k on-line vyplnění a odeslání formulářů veřejné správě Excel PDF
Tab. 31 Podniky používající internet k úplnému elektronickému podání Excel PDF
Tab. 32 Podniky využívající datové schránky pro odeslání dokumentů organizacím veř. správy Excel PDF
Tab. 33 Podniky využívající elektronický podpis při interakci s veřejnou správou Excel PDF
Tab. 34 Podniky používající internet pro přístup do tendr. dokument. výběr. řízení veř. správy Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.