Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016


Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Tabulka 67: Jednotlivci používající v ČR internet ve vztahu k veřejné správě, 2016 Excel PDF
Tabulka 68a: Jednotlivci využívající internet ke stáhnutí formulářů z www stránek úřadů v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 68b: Jednotlivci využívající internet ke stáhnutí formulářů z www stránek úřadů v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu v posledních 12 měsících Excel PDF
Tabulka 69a: Jednotlivci využívající internet k vyplnění a online odeslání formulářů úřadům v zemích EU v roce 2015 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 69b: Jednotlivci využívající internet k vyplnění a online odeslání formulářů úřadům v zemích EU v roce 2015 - podíl na uživatelích internetu v posledních 12 měsících Excel PDF
Tabulka 70: Důvody, proč jednotlivci v ČR nevyužívají online vyplnění a odeslání formulářů veřejné správě, 2016 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.