Postavení venkova v Olomouckém kraji - N

 
Kód: e-711361-09
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Ing. Jarmila Benešová
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

Úvod PDF
1. Vymezení venkova PDF

2. Mezikrajské srovnání městského a venkovského prostoru
2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost PDF
2.2. Obyvatelstvo PDF
2.3. Ekonomika PDF
2.4. Trh práce PDF
2.5. Bydlení, bytová výstavba PDF
2.6. Občanská a technická vybavenost PDF

3. Městský a venkovský prostor v Olomouckém kraji
3.1. Území, sídelní struktura, dostupnost PDF
3.2. Demografická oblast PDF
3.3. Ekonomická oblast PDF
3.4. Trh práce PDF
3.5. Bydlení, bytová výstavba PDF
3.6. Občanská a technická vybavenost PDF
3.7. Územní rozdíly ve venkovském prostoru Olomouckého kraje PDF
3.8. Shrnutí PDF

4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Olomouckém kraji
4.1. Zemědělství PDF
4.2. Lesnictví PDF
5. Závěr PDF
Příloha 1 Seznam ukazatelů ČSÚ k problematice venkova s daty dostupnými do úrovně obcí PDF
Příloha 2 Přehled obcí v Olomouckém kraji se zařazením do městského a venkovského prostoru PDF
Seznam kartogramů
Seznam tabulek
Seznam grafů

Zveřejněno dne: 30.09.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.