Poskytování Rychlých informací

 

Rychlé informace jsou standardně přístupné na webových stránkách ČSÚ a na pracovištích Informačních služeb v pražském sídle Ústředí a v Krajských správách. ČSÚ deklaruje, že Rychlé informace poskytuje všem uživatelům bez rozdílu v tomtéž čase, tj. v den stanovený v Kalendáři Rychlých informací v 9:00 hodin. Dočasný způsob, umožňující stanoveným tiskovým agenturám přístup k RI s limitní možností publikace v 9:00, byl zrušen.