Poskytování informací o výsledcích voleb a celostátních referend

 

V oblasti poskytování informací o výsledcích voleb a referend sledujeme dva hlavní směry, jejichž orientace a náplň vyplývá jak z ustanovení příslušné volební legislativy, tak i z obecných úkolů Českého statistického úřadu.

Prvním z nich, a pravděpodobně také prioritním, je zajištění pohotových a všeobecně dostupných informací o průběžné sumarizaci výsledků právě probíhajících voleb či celostátních referend. Platná volební legislativa nám nyní umožňuje přímé propojení více než 500 volebních pracovišť ČSÚ u pověřených obecních úřadů s centrálním výpočetním systémem v budově ČSÚ v Praze. Údaje o výsledcích hlasování, převzaté od jednotlivých okrskových volebních komisí, jsou tak ihned zobrazovány na internetovém volebním serveru, a to jak v elementární podobě, tak i ve formě průběžné sumarizace za vyšší územní celky a v souhrnu za jednotlivá volební území. Informace zde zůstávají k dispozici všem zájemcům trvale i po skončení voleb a vyhlášení jejich výsledků Státní volební komisí.

Druhým směrem je produkce a zveřejňování dalších informací, které čerpají z výsledků právě provedených voleb, z výsledků více voleb téhož typu za delší časové období nebo i z výsledků voleb různých typů, ať už právě ukončených nebo z předchozích let, popř. i ze zdrojů již historických. Jde o činnost, která je v rámci ČSÚ chápána pod pojmem „volební statistika“. Záměrem v této oblasti je nabídka a produkce účelově orientovaných skupin výstupů, o kterých lze předpokládat, že by vyhověly požadavkům a představám co nejširší škály uživatelů volebních výsledků. Reprezentanty takových skupin výstupů jsou např.:

  • publikace (elektronické, na papírovém nosiči),
  • veřejná databáze,
  • časové řady vybraných ukazatelů,
  • řada základních informací ke každým jednotlivým volbám, které se v ČR konaly od roku 1990,
  • kapitola „Volby“ ve Statistické ročence ČR,
  • poskytování elektronických výstupů podle objednávek (telefon 274 053 115, e-mail: special_databaze@czso.cz,
  • výběrová zpracování podle individuálních požadavků (zakázkové zpracování),
  • další formy, např. příspěvky pro sdělovací prostředky a odborná periodika.

Přehled adres, kde lze informace o výsledcích voleb a referend nalézt: