Porodnost a plodnost - 2011 - 2015

 
Kód: 130118-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Roman Kurkin Ph.D.
E-mail: roman.kurkin@czso.cz

Všechna data publikace (2,2 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení (0,6 MB) PDF
1. Úvod a metodologie Word PDF
2. Počet a struktura narozených Word PDF
3. Ukazatele plodnosti Word PDF
4. Ukazatele kohortní plodnosti Word PDF
5. Regionální rozdíly Word PDF
6. Mezinárodní srovnání Word PDF
7. Závěr Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Živě narození podle rodinného stavu matky v letech 1993-2015 Excel PDF
Tab. 2 Živě narození podle legitimity a pořadí v letech 1993-2015 Excel PDF
Tab. 3 Živě narození podle vzdělání matky v letech 1993-2015 Excel PDF
Tab. 4 Živě narození podle státního občanství dítěte v letech 1995-2015 Excel PDF
Tab. 5 Míry plodnosti podle jednotek věku v letech 1993-2015 (na 1 000 žen) Excel PDF
Tab. 6 Míry plodnosti svobodných žen podle věku v letech 2005-2015 (na 1 000 svobodných žen) Excel PDF
Tab. 7 Míry plodnosti vdaných žen podle věku v letech 2005-2015 (na 1 000 vdaných žen) Excel PDF
Tab. 8 Míry plodnosti podle pořadí narozených a věku žen v letech 2005-2015 (na 1 000 žen) Excel PDF
Tab. 9 Živě narození podle kalendářních měsíců v letech 1993-2015 Excel PDF
Tab. 10 Porody podle četnosti v letech 1993-2015 Excel PDF
Tab. 11 Úhrnná plodnost podle krajů v letech 2001-2015 Excel PDF
Tab. 12 Průměrný věk matky při narození dítěte podle krajů v letech 2001-2015 Excel PDF
Tab. 13 Podíl živě narozených dětí mimo manželství (v %) podle krajů v letech 2001 - 2015 Excel PDF

Mapy
Mapa 1 Okresy České republiky PDF PNG
Mapa 2 Úhrnná plodnost v okresech v období 2007-2009 PDF PNG
Mapa 3 Úhrnná plodnost v okresech v období 2010-2012 PDF PNG
Mapa 4 Úhrnná plodnost v okresech v období 2013-2015 PDF PNG
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.